mormon.org Wereldwijd
Tom R.M. De Bisschop: Tom De Bisschop, bisschop, katoliek bekeerling, België, Vlaanderen, zendeling, Mormoon.

Hallo, ik ben Tom R.M. De Bisschop

Over mij

Ik ben Tom R.M. De Bisschop geboren en getogen te Sint-Niklaas, België. Ik ben de echtgenoot van Ilse en vader van Joshua en Amy. Professioneel ben ik actief; parttime als technische directeur en preventieadviseur voor een scholengroep uit het Waasland en tevens ben ik zaakvoerder van een consultancy bedrijf gespecialiseerd in arbeidswelzijn en veiligheid en voor zie in opleidingen en trainingen op maat, als corporate coach, aan bedrijven en organisaties. Ik leerde de kerk kennen toen ik 13 jaar was en vervulde een tweejarige zending voor de kerk van 1991 -1993 in de toenmalige England Bristol Mission (omvatte het Zuidwesten van Engeland en het Zuiden van Wales). Ik studeerde onder andere aan de universiteit van Antwerpen en behaalde een onderwijs diploma, technische bachelor en postmaster in de veiligheidswetenschappen. Binnen de kerk ben ik ook geordend tot lekenpriester en vervul ik momenteel de functie van Bisschop over de Wijk Sint-Niklaas (Dat is de kerkgemeenschap binnen het Waasland en omgeving in Oost-Vlaanderen.)

Waarom ik mormoon ben

Ik weet dat er een God is, een hemelse Vader die echt is, ons persoonlijk kent en ons lief heeft. Wij kunnen met Hem een relatie aangaan, en communiceren via persoonlijke openhartige gebeden alsook Zijn hand herkennen in ervaringen en situaties die op ons pad komen. Het evangelie is niet moeilijk of ingewikkeld, je hoeft er geen diploma’s voor te hebben om het te begrijpen of invulling in je leven te laten geven. Christus staat centraal in dit evangelieplan. Ik weet dat Hij leeft, voor ons leed en mogelijk maakte vergeving van onze zonden te ontvangen en eens terug met bij God kunnen leven. Hij is mijn persoonlijke verlosser, en krachtbron. Door middel van bijzondere gevoelens en ervaringen maakt de Heilige Geest waarheid op een onweerlegbare wijze aan ons bekend. God heeft altijd via profeten gewerkt in dagen van ouds maar ook heden ten dage. Ik weet dat er een waar profeet op aarde is die als spreekbuis van de Heer met gezag en in naam van God de ganse aarde bedient, zijnde Thomas S. Monson. Ik heb hem gehoord, gezien en zijn woorden bestudeerd, de H. Geest heeft tot mij getuigd dat hij een man van God is. Ook weet ik dat Joseph Smith jr een profeet van God is. Hij was een instrument in de handen van de Heer om de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, na de apostasie in 1830, te herstellen. Naast de Bijbel zijn er nog gecanoniseerde geschriften waarvan ik weet dat ze geïnspireerd door God en waar zijn. Ik getuig tot u dat Het Boek van Mormon ook het woord van God is en de volheid van het evangelie omvat. Ik kan tot u getuigen en u beloven dat net zoals ik, ook u, de waarheid van al deze dingen kan ervaren. Mag ik u uitnodigen te luisteren, of opnieuw te luisteren, naar de korte boodschap van onze zendelingen en de eenvoudige uitdaging, die zij u zullen geven, aan te gaan. Ik getuig tot ieder binnen mijn bereik dat eeuwige waarheden in hun volheid zijn hersteld en ter ieders beschikking staan. Is dat niet geweldig?

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik tracht Christus als één van zijn discipelen te volgen door anderen te dienen en lief te hebben. Het is steeds mijn betrachting in al mijn contacten met mensen om hen beter achter te laten dan dat ik ze vindt. Ik zie dat als een dagelijkse uitdaging gedreven vanuit mijn relatie met God. Mijn godsdienstige overtuiging beleef ik in eerste instantie thuis. Het gezin staat centaal in mijn leven. Wij trachten Jezus Christus en Zijn leringen zo goed als mogelijk na te volgen en vreugde te hebben in onze evangeliebeleving en omgang met elkaar. Onze wekelijkse gezinsavond, gezinsschriftstudie, gezinsgebed en onze visie op het bezoeken van de tempel zijn daarbij van doorslaggevend belang. Mijn geloof geeft mij de gelegenheid om te dienen. Anderen dienen en helpen is eveneens de beste manier om God te dienen. Ik ben dankbaar voor alle ervaringen en leermomenten die ik over de jaren heb mogen beleven binnen de kerk en in mijn gezin. Ik voel mij gezegend en gelukkig. Ik ben dankbaar voor de vele goede voorbeelden om mij heen, in het bijzonder dat van mijn lieve vrouw. Het evangelie van Jezus Christus en diens kerk hebben mij gekneed tot de man die ik nu ben. Als ik mijzelf bekijk weet ik dat er nog veel werk aan de winkel is maar ik weet ook in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en wiens voorbeeld ik wil blijven volgen. Samen met de Heer is alles mogelijk.