mormon.org Wereldwijd
Guy: Sociaal, Mormoon.

Hallo, ik ben Guy

Over mij

Als sociaal voelend en luisterend persoon bouw ik, tijdens mijn vrije tijd, rond kansarme gezinnen met kinderen om hen te begeleiden naar een beter leven. Ik heb het geluk dat ik zeer vlug een inschatting kan maken van mensen. Dit zorgt er mede voor dat ik mensen aanvoel en hen zo goed mogelijk help met hun problemen.

Waarom ik mormoon ben

Na anderhalf jaar de Kerk onderzocht te hebben is mijn besluit gekomen om mij te laten Dopen. De leerstelling in onze Kerk heeft er voor gezorgd dat mijn persoonlijk leven niet meer uit puzzelstukjes bestond maar dat de puzzel nu één geheel werd. Ik kan getuigen dat deze Kerk de Ware Kerk is en dat die er is om mensen te doen groeien. Door het evangelie te volgen en toe te passen ben ik een beter mens geworden. Ik heb de kans om mijn talenten verder te ontwikkelen. Door zelf te groeien kan ik nu ook andere mensen ondersteunen en inzichten doen verkrijgen hoe zij hun leven verder kunnen uitbouwen. Het is een Levende Kerk en daardoor krijgen wij de kans om ons steeds te verbeteren.

Hoe ik mijn geloof naleef

Mijn huidige roeping als Ring Administrateur heeft mij de kans om er voor te zorgen dat alles, in onze Ring, op gebied van ledenadministatie en de geldelijke stortingen en uitgaven op de beste manier uitgevoerd wordt. Als Welzijnscomité voorzitter zorg ik er voor dat onze hulpbehoevende leden een gepaste hulp aangeboden krijgen. Voor mij is Huisonderwijs het beste middel om toegewezen gezinnen beter te leren kennen en niet enkel als lid maar ook als mens.