mormon.org Wereldwijd
Jan Cornelis: Klusjesman, Eeuwig huwelijk, Sinds 2003 bekeerd, Gepensioneerd, Vrijwilliger, Gemeentezendeling, Mormoon.

Hallo, ik ben Jan Cornelis

Over mij

Ik ben van mijn beroep timmerman geweest en mijn hobby's zijn, accordeon, orgel en keyboard spelen, fietsen, wandelen. Ik schrijf ook columns over de Mormoonse leerstellingen. (Zie www.laatstebedeling.nl) Verder ben ik gepensioneerd en doe aan vrijwilligerswerk in een verpleeghuis.

Waarom ik mormoon ben

Ik weet dat de Heer communiceert met mensen die Hem zoeken. Ik ben dit gaan beseffen toen er bij mij werd aangebeld. Toen ik de deur opende stonden daar twee Amerikaanse jongens van zo’n jaar of twintig voor de deur die in goed Nederlands vertelden dat zij zendelingen (Elders) waren van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’. Ik dacht toen bij mezelf, na alles wat ik heb meegemaakt. ‘Wat kunnen die snotneuzen mij nog vertellen’. Toen ik hun vertelde dat ik geen zin had om naar hun verhaal te luisteren vroeg een van die Elders aan mij. “Gelooft u dan niet in God”? Ik antwoordde. “Ja ik geloof wel in God en voor ik het besefte stond ik daar met het Boek van Mormon in mijn handen. Toen ik ze uitliet gleed er een briefje uit het boek en viel op de gangvloer. Toen ik het briefje opraapte zag ik dat er 23 vragen opstonden die het Boek van Mormon beantwoord. Na het lezen van de vragen leek het net als of er een zacht stemmetje in mezelf zei. “Lees het boek en je zult eindelijk na zoveel jaren je zeer begeerde antwoorden ontvangen”. Ik voelde dat ik mij met iets heel bijzonders ging bezig houden. Ik begon de woorden te vinden waar ik in mijn leven moeilijkheden van ondervond. Met de wetenschap die ik van af mijn jeugd voorhanden had kon ik geen synchronisatie tussen mijn gevoel, verstand en geest tot stand brengen waardoor er altijd een twee/driestrijd in mezelf aanwezig was. Kortom. Ik kreeg een getuigenis dat het Boek van Mormon waar was/is en dat Joseph Smith waarlijk een profeet van God was die de volheid van het evangelie heeft hersteld, dat via hem het priesterschap op aarde is hersteld en de kerk van Jezus Christus op aarde terug heeft gebracht en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Persoonlijke verhalen

Hoe heeft de Heilige Geest u geholpen?

Als wij gedoopt worden krijgen wij op een wat later tijdstip in de avondmaal vergadering de gave van de Heilige Geest. Op dat moment woonde ik alleen en had tevens geen belangstelling meer om ooit nog een vriendschap met een vrouw te beginnen. Voor dat ik lid werd van de kerk was ik al twee keer met veel ellende en verdriet in een echtscheiding beland. Toch leren wij in de kerk dat het niet goed is dat de mens alleen is. Uit gehoorzaamheid over dit gebod ben ik tot mijn hemelse Vader in gebed gegaan. Ik heb toen geestelijke gevoelens met mezelf moeten uitvorsen en kwam op het volgende: "De vrouw die jij krijgt moet je de regie geven". Ik ben toen naar een weekeinde voor alleenstaanden geweest die door onze kerk wordt georganiseerd. Het was een mooi en leuk weekeinde maar werd niet tot wat dan ook aangetrokken en ging onverricht ter zake weer naar huis. Een paar dagen later kreeg ik in mijn e-mailbox een foto van een zuster die op een paard zat en wat bleek: Deze zuster had ik op dat weekeinde ontmoet, een praatje met haar gemaakt en mijn e-mailadres aan haar gegeven zodat zij foto's van dat weekeinde naar mij toe kon mailen. De Heilige Geest gaf mij toen de ingeving dat de informatie die ik eerder had gekregen op deze vrouw van toepassing was. Om een lang verhaal kort te maken. Ik ben nu met haar inmiddels zeven jaar gehuwd en hebben dat huwelijk in de tempel mogen vereeuwigen. We zijn samen geroepen als tempelwerkers en ik heb nog nooit zo'n gelukkig huwelijk gehad. Mijn vrouw heeft in huis de regie en dat doet ze zo geweldig dat ik daar totaal geen probleem mee heb. Dit heeft mijn getuigenis zo versterkt dat het geen geloven meer is maar dat het zeker weten is en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik heb in de kerk drie roepingen waar ik heel veel geluk in vind. Deze zijn gemeentezendeling, lesgeven in de priesterschap, en tempelwerker. Als gemeentezendeling schrijf ik columns over de kerk en publiceer deze op www.columnschrijven.nl. Verder ga ik regelmatig met de zendelingen langs de deuren om mensen te vinden die wat meer over onze kerk willen weten. Als tempelwerker probeer ik vorm te geven aan het heilig priesterschap. Ik ben ook vrijwilliger in een verpleeghuis en doe daar verschillende activiteiten zoals transporteur voor de fysiotherapie, accordeon en keyboard spelen en tafelheer in het restaurant.