mormon.org Wereldwijd
Dikkie: Familiegeschiedenis, Muziek luisteren, Mormoon.

Hallo, ik ben Dikkie

Over mij

Mijn hobby is familie geschiedenis waar ik al een lange tijd mee bezig ben, het verveeld me nooit om familie bij elkaar te zoeken. Ook mag ik graag muziek luisteren en borduren.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben Mormoon geworden omdat de Evangelie boodschap mij diep raakte en er van overtuigd ben dat God en Jezus Christus van mij houden , dat de Kerk heden ten dage geleid wordt door een levende Profeet een dienstknecht van onze Hemelse Vader, de boodschap die de Zendelingen mij brachten vulde net die lege plek in mijn geloofs belevenis. Ik weet dat dit Evangelie waar is, dat we hier zijn om een proeftijd door te maken en als ons leven hier voorbij is dat we dan de mogelijkheid hebben ( als we getrouw blijven aan onze verbonden die we gesloten hebben met de doop ) we bij onze hemelse vader en Jezus Christus te rug kunnen keren. Ik weet dat ze beiden leven en dat Christus voor ons de weg bereid heeft waarop we terug kunnen keren bij ons hemelse vader.

Persoonlijke verhalen

Wat heb je aan de wekelijkse kerkdiensten?

Die bouwen mij op, het geestelijk voedsel is voor mij heel belangrijk en vooral het nemen van het Avondmaal.

Vertel over uw gevoelens of geef uw getuigenis van de herstelling van het evangelie.

Mijn gevoelen zijn: dat ik weet dat het evangelie waar is, en ik weet dat Christus leeft en onze Hemelse Vader mijn geestelijke Vader is. Dat hij van al zijn kinderen houdt en ze ook graag weer terug wil zien in zijn tegenwoordigheid, dat de Kerk geleid wordt door levende Profeten. Die de spreekbuis van onze Hemelse Vader zijn, en dat hij door hen zijn Kerk leid hier op aarde.

Waarom en hoe vertel je je vrienden over het evangelie?

Als ik met mensen over de Kerk praat hoop ik dat er een klein zaadje gezaaid is.

Wat voor zegeningen hebt u door uw geloof in Jezus Christus ontvangen?

Ik heb in een diep dal gezeten, toen ik er weer uit kwam heb ik veel aan de gebeden gehad en gemerkt dat God zijn hand uit stak zodat ik die vast kon pakken en Hij mij geholpen heeft om uit dat diepe dal te komen. Ik ervoer de warmte van zijn liefde dat hij mij geholpen heeft.

Waarom doen mormonen aan familiegeschiedenis en genealogie?

Omdat wij weten dat er leven na dit leven is en wij geloven dat wij onze familie weer terug zullen zien en wij geloven in eeuwige familie banden. Daarom zoeken wij onze families op en zorgen dat er voor hen in de Tempel het verlossende werk voor hen gedaan kan worden.

Kunt u zich een gezinsprobleem herinneren dat u met behulp van de evangeliebeginselen hebt overwonnen?

De pijn die ik had doordat ik mijn kinderen en kleinkinderen niet meer zag en hoorde is door middel en de hulp van mij Hemelse Vader dragelijk geworden. Nu kan ik er over praten zonder de pijn te voelen.

Hoe kunnen uw talenten en gaven anderen tot zegen zijn?

Door mijn talenten en gave te delen met anderen en ze ook te helpen hun gave of talenten te kunnen ontwikkelen.

Hoe ik mijn geloof naleef

In mijn kerkgemeente ben ik de persoon die verantwoordelijk is voor het Centrum Familiegeschiedenis. Het is fijn om dat te mogen doen om anderen de gelegenheid te geven om hun familie gegevens op te kunnen zoeken.