mormon.org Wereldwijd
Marc: België, Antwerpen, Belgium, Nederlands, Muziek, Mormoon.

Hallo, ik ben Marc

Over mij

Ik hou van muziek, talen, metereologie en ook een beetje geschiedenis. Ben getrouwd. Ben gepensioneerd. Doe ook graag aan familiegeschiedenis, en vind het fijn om met de zendelingen mensen over het evangelie te onderwijzen. Probeer een beetje mee te werken met mensen die zich inzetten voor mensen met behoeften.

Waarom ik mormoon ben

Toen de zendelingen me vertelden dat we vóór ons leven leefden, en onmiddellijk na ons leven voortleven en vooruitgang kunnen maken, was ik zéér geïnteresseerd. Toen ze vroegen of ik bereid was om me te laten dopen voor diegenen die dit leven verlaten hadden en hier niet de kans hadden, was ik zeer enthousiast, want dat was één van de dingen die ik verlangde.

Persoonlijke verhalen

Vertel over uw gevoelens of geef uw getuigenis van de herstelling van het evangelie.

Ik heb een sterk getuigenis dat Jezus Christus leeft, en dat wij nu een levende profeet op aarde hebben. Het Boek van Mormon is werkelijk het woord van God. Het sprak tot mij toen ik het eerst las, en het beantwoordt duidelijk op bepaalde levensvragen.

Wat voor invloed heeft uw kennis van het plan van geluk op uw leven gehad?

Het heeft mij vertrouwen gegeven in mijn leven. Vroeger leek de dood het einde, dat ons elk ogenblik kan overkomen, en een hemel of hel was iets uit een verre vage toekomst. Nu ik weet dat na de dood het leven verder gaat geeft dat een veel realistischer kijk op het leven. Ik weet dat onze Heiland leeft en dat Hij het geluk van elk van ons op het oog heeft. Hij heeft profeten gestuurd om ons in ons leven te leiden en ook vandaag heeft de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen een profeet. De profeet en de apostelen getuigen vandaag over Jezus Christus. Ik heb een veel betere kijk op het leven dan vroeger.

Leg alstublieft uit wat voor rol het gebed in uw leven speelt.

Ik heb behoefte aan communicatie met mijn Hemelse Vader. Als wij als kind een probleem hebben, zoeken wij vaak hulp en raad bij onze ouders. Wij hebben evenzeer raad nodig van onze Hemelse Vader. Hij antwoord meestal door de Heilige Geest, die ons een gevoel geeft of iets al of niet goed of juist is. Hij kan ons met een gedachte inspireren. Door ervaring leren wij eveneens Vaak zoek ik iets waarvan ik niet meer weet waar ik het heb weggelegd. Ik ga dan in gebed. Na zoeken krijg ik vaak een ingeving, waarbij ik het gevraagde vind. We behoren onze Hemelse Vader ook te danken voor de vele dingen die Hij ons geeft. Ja, zelfs de beproevingen, waardoor wij leren of leren begrijpen. Omdat Jezus Christus onze voorspraak is bij onze Hemelse Vader, bidden wij in Zijn naam. Door zijn vlekkeloos leven heeft Hij immers altijd contact met Zijn Vader. Omwille van onze onvolmaaktheid vallen wij hierin vaak in gebreke. Maar door Zijn verzoening kan Jezus ons altijd tegemoet komen, waarbij Hij onze smeekbeden bij onze Hemelse Vader kan brengen. Daarom sluiten wij onze gebeden met: "in de naam van Jezus Christus".

Waarom doen mormonen aan familiegeschiedenis en genealogie?

Wij weten dat om in harmonie met God te leven wij aan bepaalde wetten, Zijn wetten, moeten voldoen. Wij kunnen later bij God, onze Hemelse Vader wonen indien wij verbonden met Hem sluiten en verordeningen ontvangen zoals de doop, het priesterschap, tempelverordeningen en verzegelingen. Wij dienen dan één volmaakte familie te vormen die zijn wortels heeft tot bij onze eerste ouders en onze Hemelse Vader en Moeder. Dank zij de verzoening van de Heiland voor onze zonden, onze bekering en ons voornemen om uiteindelijk in volledige harmonie met Zijn geboden te leven is dat mogelijk. Deze heerlijke vooruitzichten zijn voor al zijn kinderen weggelegd die zijn evangelie aannemen. Omdat vele mensen hebben geleefd die de kans niet hadden om deze verbonden met hem te sluiten moeten wij de gelegenheid aan hen bieden om die zegeningen ook te ontvangen. Die kunnen alleen voor hen in Gods heilige tempels worden gedaan. Wij dienen hun identiteit op te zoeken om dit grote werk in hun plaats te kunnen volbrengen. In de wereld der overledenen wordt het evangelie aan hen bekend gemaakt en zij kunnen de keus maken om dit aan te nemen. Vandaar dat wij zo ijverig namen en gegevens van onze overleden familieleden opzoeken.

Hoe ik mijn geloof naleef

In mijn wijk ben ik op dit ogenblik (januari 2014) consulent familiegeschiedenis, en tweede assistent van de groepsleiding hogepriesters. En ook vertaler (Engels/Frans) in de Engelstalige zondagsschool. Houd ook van mijn huisonderwijs. Op dit ogenblik zijn de families die ik bezoek van Congolese afkomst; zelfs mijn collega is van Kinshasa. Heb veel bewondering voor de jongeren die hun best doen om de evangelische normen na te leven. Hebben fantastische zendelingen, zowel diegenen die we van Antwerpen uitzenden als diegenen die nu in Antwerpen werken. They da bomb. We hebben een Neef op zending.