mormon.org Wereldwijd
Marlinda: moeder, huisvrouw, boeken, zending, Mormoon.

Hallo, ik ben Marlinda

Over mij

Ik ben geboren als 2de kind van 4, in een dorp in Oost-Vlaanderen. Ik heb het als plezant en verrijkend ervaren om deel uit te maken van een "groot" gezin. Ook aan de bossen en velden die wel oneindig leken door te gaan achter ons huis heb ik goede herinneringen. Ik geniet er nog altijd van om midden in de natuur te zijn. Mijn moeder werd lid van onze kerk toen ik nog heel klein was. Dus ging ik als jong kind al mee naar onze kerk. Dat zorgde ervoor dat ik me doorheen heel mijn schooltijd wat anders voelde dan de andere kinderen. Ik was mij ervan bewust dat we sommige dingen anders deden dan de meeste mensen. Maar ik voelde wel dat anderen respect voor mij hadden omdat ik overtuigd was van wat ik deed en geloofde. Het heeft mij sterker gemaakt om op te groeien in onze kerk, om te leren bewust mijn eigen keuzes te maken. Op mijn 18de ging ik sociale agogiek studeren aan de universiteit van Gent. Na mijn afstuderen 5 jaar later ging ik op zending naar de regio Washington DC in de VS. Na mijn terugkomst werkte ik in een opvangcentrum voor asielzoekers en op een school voor buitengewoon onderwijs. Nu ben ik getrouwd en moeder van 4 kinderen. Sinds de zwangerschap van onze oudste heb ik er samen met m'n man bewust voor gekozen om thuis te werken (d.w.z. ik zorg voor het huishouden en de opvoeding van onze kinderen :-)). Ik hou van lezen, reizen, koken, wandelen,...

Waarom ik mormoon ben

Toen ik pas geboren was, ontmoette mijn vader de zendelingen van onze kerk op de markt. Mijn vader praatte graag over godsdienst en filosofie en maakte een afspraak. 2 Jaar later en vele gesprekken verder besloot mijn moeder lid te worden van onze kerk. Ze had zich altijd al heel goed gevoeld bij de geest van vrede en rust die de zendelingen telkens weer met zich mee brachten. Bovendien had ze in het boek van Mormon gelezen en erover gebeden. Mijn vader bleef altijd positief t.o.v. de kerk, maar is nooit lid geworden. Op die manier groeide ik op in onze kerk. Ik had er vriendjes en vriendinnetjes en voelde mij er gelukkig. Toen ik ongeveer 12 à 13 jaar was, wilde ik mijn eigen overtuiging vinden. Maar doordat ik de kracht van het gebed al had ervaren en Gods liefde al had gevoeld, was het voor mij vanzelfsprekend om christen te zijn. Ook het Boek van Mormon schonk al meerdere malen vrede in mijn hart en antwoord op heel specifieke levensvragen. Dat doet het trouwens nog altijd. Ik ben er zeker van, door het telkens opnieuw te lezen en te bestuderen, dat dit boek het woord van God is net zoals de Bijbel. Mijn lidmaatschap in deze kerk helpt mij in mijn huwelijk en bij de opvoeding van onze kinderen. Het helpt mij om beslissingen te nemen in mijn dagelijks leven. Ik ben dankbaar voor de profeten in onze kerk die ons leiden in onze tijd. Onze organisatie als kerk is zoals Jezus ze heeft ingesteld. Dat geeft onze kerk veel kracht en efficiëntie.

Persoonlijke verhalen

Waarom gaan mormonen op zending?

Een zending is een fantastische ervaring. 2 jaar van je leven of voor mij als vrouw 1,5 jaar mocht ik mij een beetje voelen als Paulus die ook de blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus aan anderen bracht. Het is een opdracht van Christus om het evangelie bekend te maken aan iedereen. Ik geloof oprecht dat het ware geluk in het leven te vinden is in het aanvaarden van Jezus Christus als je persoonlijke vriend en verlosser. Voor mij is Jezus mijn verlosser van fouten, verdriet en pijn. Jezus Christus is degene die mij terug naar mijn Hemelse Vader kan brengen. Ik heb Jezus Christus beter leren kennen in onze kerk, zijn evangelie beter begrepen door het lezen van de Bijbel en het boek van Mormon en de woorden van de profeten in onze kerk. Dit heeft mij gelukkig gemaakt in mijn leven, mij geholpen om met de dood van familieleden te kunnen leven. Ik wil graag dat andere mensen weten waar onze kerk voor staat en dat ook zij hun eigen overtuiging kunnen vormen. Je kan pas kiezen als je kennis hebt. Veel mensen weten niet wat onze kerk inhoudt. Zo zullen ze nooit de keuze hebben om zelf over onze kerk te bidden en antwoord van God te krijgen of onze kerk de ware kerk van Christus is. Ze zullen nooit de kracht van het boek van Mormon kunnen voelen. Door op zending te gaan en je tijd volledig toe te wijden aan het evangelie van Christus, geef je veel mensen de kans om onze kerk te leren kennen en de keuze over wat ze met die kennis in hun leven willen doen. Daarnaast is het een ervaring waarbij je veel over jezelf leert, je eigen kennis van het evangelie van Christus vergroot, je leert werken met de Heilige Geest, je leert omgaan met anderen, soms een vreemde taal aanleert, ... Ik spreek niet graag over de 2 beste jaren. Elk jaar van mij leven is het beste jaar. Maar het staat alleszins wel vast dat ik met veel plezier terug kijk op mijn zending in het gebied van Washington DC en Maryland in de Verenigde Staten. Ik zou onmiddellijk weer dezelfde keuze maken !

Wat voor invloed heeft uw kennis van het plan van geluk op uw leven gehad?

Toen ik 13 was stierf mijn zus in een auto ongeluk. 8 jaar later pleegde mijn jongere broer zelfmoord. Ik had een goede band met mijn zus en een nog sterkere band met mijn 2 jaar jongere broer. Ik zag toen van heel dichtbij wat de kennis van het evangelie kan betekenen in je leven. Mijn moeder en ikzelf hadden de troost van ons geloof. We geloofden dat we elkaar ooit zouden weerzien. Het gaf mij temidden van het verdriet veel vreugde om te voelen dat mijn Hemelse Vader van mij houdt. Mijn vader die niet dezelfde hoop en overtuiging had, verwerkte de dood van 2 van zijn kinderen veel moeilijker. Zonder hoop verbitterde hij. Ik ben ervan overtuigd dat alles in ons leven met een reden gebeurd. Ook de moeilijke dingen kunnen een enorme zegen in mijn leven zijn. We kiezen niet altijd zelf de omstandigheden in ons leven. Maar we kiezen wel zelf hoe we erop reageren. De kennis dat ik een kind van God ben, dat ik hier ben om te leren en om een beter mens te worden en dat ik op het einde van dit leven weer terug keer naar onze Hemelse Vader, helpt mij om te genieten van dit leven, met alle uitdagingen en moeilijkheden erbij. Die kennis zorgt ervoor dat ik mezelf en anderen kan aanvaarden met al hun goede en minder goede kanten. Het is niet het soort van kennis dat je kan krijgen door het alleen maar te beredeneren. Het is het soort van kennis waarvoor je ook je hart moet open stellen. Met mijn hart en verstand voel ik dat wij allemaal kinderen van God zijn en dat werpt een heel ander licht op de gebeurtenissen in mijn leven.

Hoe ik mijn geloof naleef

Mijn geloof als lid van onze kerk is in mijn dagelijkse leven verweven. Ik vind er veel gemoedsrust en kracht in om dagelijks te bidden en in de Bijbel en het Boek van Mormon te lezen. Ons hele gezin is lid van onze kerk. We gaan samen naar de kerk op zondag. Op maandag houden we onze gezinsavond. D.w.z. dat we met ons hele gezin samen zijn om iets leuk te doen, te genieten van iets lekkers en ook mee te doen aan een geestelijke boodschap die iemand van ons gezin heeft voorbereid. We kijken er altijd naar uit. Bij ons in de kerk heeft iedereen een verantwoordelijkheid. Ik geef sinds kort les aan de kinderen in de kerk op zondag. Dat is soms een hele uitdaging, maar ook heel leuk. Verder doe ik mijn best in ons programma van huisbezoek en huisonderwijs. Zo zijn er 2 vrouwen in onze kerk die ik regelmatig een bezoekje breng en waar ik speciaal voor bid. Ik ben bezorgd om hun welzijn en probeer om een hulp en steun voor hen te zijn. Zo is er ook iemand die voor mij hetzelfde doet. Op die manier wordt er voor iedereen gezorgd en uiting gegeven aan Christus' gebod "Hoed mijn schapen".