mormon.org Wereldwijd
Annemie: Mormoon.

Hallo, ik ben Annemie

Over mij

Ik heb tot aan de geboorte van ons eerste kind gewerkt als maatschappelijk assistente, om ouders van kinderen met een handicap te begeleiden. Ik heb het altijd heel fijn gevonden om fulltime echtgenote en moeder te zijn, en geniet als ik onze kinderen zie opgroeien. Mijn man is mijn steun en toeverlaat, mijn beste maatje! Ik ben actief geweest in het oudercomité toen onze kinderen naar de basisschool gingen. Ik heb graag contact met andere ouders. Eén van onze zonen heeft autisme, waarover ik al veel gelezen en geleerd heb. Hiermee heb ik al vaak andere ouders kunnen helpen. Ik hou van tuinieren en heb een echte mini-moestuin! Ik geniet graag van de natuur. Ik heb pancreaskanker gehad, ben succesvol geopereerd en na een half jaar al erg goed hersteld. Ik ben veel bewuster aan het leven en besteed nu nog meer aandacht aan een gezonde levensstijl.

Waarom ik mormoon ben

In 1993 heb ik de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen leren kennen toen ik uitgenodigd werd op een infoavond over God en Zijn "Heilsplan". Ik dacht dat het misschien wel interessant zou zijn, en beschouwde het vooraf als een avondje uit! Door mijn Rooms-Katholieke opvoeding kende ik Jezus Christus wel, maar oppervlakkig. Die avond heeft echter heel wat losgemaakt in mij. Ik had heel veel vragen voor de zendelingen van de kerk, die ik een paar dagen later bij mij heb uitgenodigd om antwoorden te geven en mij te onderwijzen. Ze gebruikten de Bijbel, maar ook andere schriftuur die ik toen leerde kennen: het Boek van Mormon, dat eveneens een getuigenis bleek te bevatten van Jezus Christus. Telkens als ik erin las voelde dat goed. Toen ik in mijn eigen woorden durfde bidden tot God of het de waarheid bevatte, kwam er een rustig en vredig gevoel over mij. Ik wist dat het waar was! Ik wilde mijn leven op orde brengen en naarmate mijn geloof in Jezus Christus groeide voelde ik me steeds beter. Mijn verlangen groeide om bewust een verbond te sluiten met de Heer om het herstelde evangelie van Jezus Christus na te leven om een gelukkiger leven te kunnen leiden. Daarom heb ik mij laten dopen en ik heb nog nooit spijt gehad van die beslissing! Ik ben dankbaar om te ervaren dat ik een dochter ben van een liefdevolle Hemelse Vader die mij persoonlijk kent en van mij houdt. Voor mij is Jezus Christus, als eniggeboren Zoon van God, mijn grote Voorbeeld, mijn Heelmeester, Diegene die mij vrijmaakt van zaken die niet goed zijn voor mij, mijn Verlosser. Sinds ik het herstelde evangelie van Jezus Christus heb omarmd, voel ik hoe Hij mij omarmt! Ik ben gelukkig!

Hoe ik mijn geloof naleef

Mijn geloof betekent heel veel voor mij! Omdat ik kanker heb gehad, heb ik heel dicht bij de dood gestaan. Door mijn geloof ervaar ik gemoedsrust en heb ik vertrouwen in de toekomst. Ik voel mij gesterkt en heb veel geleerd uit deze beproeving. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik er helemaal alleen voor stond, ik heb op verschillende moeilijke (nachtelijke) momenten door mijn gebed de liefde en kracht door mijn Hemelse Vader gevoeld. Bovendien zijn er, naast mijn familie en vrienden, altijd "broeders en zusters" (allemaal kinderen van onze Hemelse Vader!), die mij persoonlijk en ons gezin steunen door woord én daad! Het is fijn om als gezin het evangelie thuis te beleven. We houden elke maandag gezinsavond : geestelijk, leuke tijd samen, en een lekker toetje! Op zondag gaan we naar de kerk, waar naast de bediening van het avondmaal ook lesgegeven wordt. Ikzelf geef les aan jongeren tussen 12 en 18 jaar. Nou ja, lesgeven, ik leid eigenlijk meer een boeiend gesprek over evangelische onderwerpen en sta steeds versteld hoe bewust jongeren willen nadenken over hun leven en hoezeer zij evangeliebeginselen beter willen begrijpen en toepassen in hun leven! Ik vind dat "de jeugd van tegenwoordig" veel potentieel in zich heeft!