mormon.org Wereldwijd
Bert: Boek van Mormon, Joseph Smith, secularisatie, mystificering, mormonen, Jezus Christus, Mormoon.

Hallo, ik ben Bert

Over mij

Ik ben zoon van mijn moeder, broer van mijn zussen, vader van mijn kinderen, grootvader van mijn kleinkinderen. Ik ben vertaler, en dichter bij gelegenheid. Ik ben luisteraar van goede muziek, slenteraar, mijmeraar, en klungelaar af en toe. En ik lees graag. Honderd jaar eenzaamheid, zeg maar.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben mormoon. Het klopt dat mormonen in het Boek van Mormon geloven, maar we geloven net zozeer in de Bijbel. Zowel de Bijbel als het Boek van Mormon is het woord van God. Het Boek van Mormon verduidelijkt de leringen die in Bijbel staan. Het hoogtepunt van het Boek van Mormon is dat Jezus Christus na zijn opstanding en hemelvaart in Jeruzalem aan de Nephieten, een van de volken waarover het boek gaat, in Amerika verschijnt en daarmee op eclatante wijze bewijst dat er leven na de dood is! Bovendien is er geen boek dat zo rigoreus afrekent met twee zaken die de mens in deze tijd een helder beeld van God ontnemen: de mystificering van God en de secularisatie van de samenleving. Hoewel het Boek van Mormon eerst en vooral leert dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij de oneindige verzoening tot stand heeft gebracht, is het ook een politiek boek, dat pijnlijk blootlegt wat er gebeurt als een beschaving haar God vaarwel zegt. Er is geen boek dat zo’n diepe voldoening en sereniteit teweegbrengt als het Boek van Mormon. Ik geloof in het evangelie van Jezus Christus, dat in de laatste dagen door de profeet Joseph Smith is hersteld. Ik ben vader, grootvader, vertaler en ik ben mormoon!

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik ben momenteel huisonderwijzer.