mormon.org Wereldwijd
Arnold: Getrouwd, Werk met tieners, Mormoon.

Hallo, ik ben Arnold

Over mij

Mensen vragen mij wel eens, waar geloof jij in? Ik geloof in God de Vader en in Zijn Zoon Jezus Christus. Ik geloof in een levende Profeet en Apostelen. Ik geloof dat Christus voor alle zonden heeft geleden in het Hof van Getsemane en gestorven is aan het kruis. Ik geloof dat Hij is opgestaan uit de dood en dat Hij het mogelijk maakt dat alle mensen opstaan uit de dood en terug keren naar hun Schepper. Ik geloof in het verzoeningswerk van de Heiland en Zijn oneindige liefde voor ons. Ik geloof dat ik mij elke dag kan bekeren en een beter mens kan worden. Ik heb vertrouwen en hoop dat ik eenmaal terug mag keren bij mijn Schepper. Ik ben Mormoon!!

Waarom ik mormoon ben

Ik ben Mormoon omdat ik geloof dat deze kerk de ware kerk is. Ik geloof dat omdat ik een getuigenis heb gekregen waardoor ik weet dat de kerk wordt geleid door een levende Profeet. Dit getuigens heb ik ontvangen na zorgvuldig gebed en het lezen van het Boek van Mormon. In tijden van zorg hebben wij in ons gezin de hulp gezien van Onze Hemelse Vader, doordat we rustig waren en een gevoel hadden dat het goed zou komen, en dat gebeurde!!

Persoonlijke verhalen

Hoe zijn uw gebeden beantwoord?

Onze zoon is een aantal jaren ziek geweest maar door het ware Evangelie en vertrouwen wisten wij dat hij, zij het niet 100% weer beter zou worden, en dat is gebeurt!! We hebben hier veel over gebeden, zowel alleen als in het gezin.

Hoe ik mijn geloof naleef

Wanneer ik de dag begin start ik met een persoonlijk gebed en lees ik in de Schriften. Het geeft mij steun om de dag opmerkzaam te zijn om de noden van andere mensen te herkennen. Wanneer ik de gelegenheid heb spreek ik over Jezus Christus en over Zijn bijzondere aardse leven. Ik probeer vriendelijk en oprecht te zijn en alle mensen te zien zoals Christus dat doet.