mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Ron and Ginger Brown

  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown

Over mij

We zijn in het noorden van Utah (VS) opgegroeid en hebben in onze kinderjaren veel paardgereden. Ron heeft een voltijdzending in de Oost-Atlantische Staten vervuld. Ginger deed mee aan de rodeo-queenwedstrijd en was eerste geworden in de miss-rodeowedstrijd van Utah. We zijn beiden aan de pabo van Weber State University afgestudeerd en zijn na ons onderwijs met pensioen gegaan. Ron gaf les aan groep vier en Ginger was leesspecialiste. We hebben drie zoons en tien kleinkinderen. We hebben jarenlang van Californië tot de oostkust gereisd en voltigeshows gegeven. Toen we voor het Great Adventure Amusement Park in Jackson (New Jersey) werkten, kwamen we met dierentemmers uit Hollywood in contact. Die contactpersonen hielpen ons aan werk in de filmindustrie. We hebben dieren opgeleid om te spelen in video’s over het Nieuwe Testament, andere mormoonse producties en in ruim tachtig speelfilms.

Waarom ik mormoon ben

We hebben ons op onze achtste laten dopen als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ginger is in Plain City (Utah) opgegroeid en Ron is in Noord-Ogden (Utah) opgegroeid. We hadden fijne ouders en leerkrachten die ons evangeliebeginselen hebben bijgebracht en ons getuigenis van de waarheid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben versterkt. We hebben voorouders die pionier waren. Onze voorouders hebben een belangrijke rol in de eerste nederzettingen van de mormoonse kerk gespeeld. We hebben ons hele leven getracht om hun voorbeeld te volgen. Ons gezin raakte nauwer met de pioniers verbonden door aan kerkfilms mee te werken zoals Legacy en Joseph Smith: The Prophet of the Restoration. De pioniers van weleer concentreerden zich op geloof, hard werken, het gezin, Jezus Christus en God. De pioniers hebben zich veel offers getroost. Ze doorstonden verliezen en ontbering. Ze hielden van Jezus zoals Jezus van ieder van ons houdt. Hij wil dat wij gelukkig zijn. Omdat wij lid van deze geweldige kerk zijn, zijn wij gelukkig!

Hoe ik mijn geloof naleef

We hebben geloofsversterkende belevenissen gehad tijdens het filmen, voltigeren, onderwijzen en opvoeden van onze kinderen. Daardoor hebben we het een en ander geleerd en zijn we gegroeid. Toen we dieren voor Bijbelvideo’s leverden, groeide ons getuigenis en kregen we een beter begrip van hoe het was om te zien wat de Heiland heeft gezien. Als we uit geloof leven, proberen we meer op Jezus Christus te lijken. Wij geloven dat een van de beste manieren om anderen te helpen is door ze vrijelijk van je tijd en talenten te geven en het goede voorbeeld te geven. Wij geloven in de kracht van het gebed. Wij bidden voortdurend voor onze familie, onze dieren, het weer, en voor andere van onze en andermans omstandigheden. In je omgang met dieren is niets absoluut zeker. We moeten op ons getuigenis en geloof in Jezus Christus vertrouwen om het nodige gedaan te krijgen.