mormon.org Wereldwijd
Павел (Pavlo): психолог, музыкант, утрата, очищение, семья, испытания, Mormoon.

Hallo, ik ben Павел (Pavlo)

Over mij

Mijn leven is vol van gevoelens en ervaringen. Ik beschouw het zelden als een zware beproeving. Het lijkt me meestal een bijzonder, fascinerend avontuur. In mijn eerste jaar aan de universiteit werd ik volledig blind. Ondanks dat verlies en dankzij de steun van mijn moeder en vrienden, kon ik me aan mijn nieuwe situatie aanpassen en mijn opleiding voltooien. Ik ben psycholoog en heb een eigen praktijk. Dat geeft me de gelegenheid mensen te leren hoe ze met hun moeilijkheden en verlies kunnen omgaan en de kracht kunnen vinden om een gelukkiger, rijkelijker leven te leiden. Dit is het tweede jaar dat ik aan mijn scriptie over een heel interessant onderwerp in de psychologie werk. Ik ben al een tijdje getrouwd. Ik hou van de natuur, lekker eten, diepgaande lectuur en diepgaande gesprekken. Voor ik blind werd, studeerde ik muziek. Ik vind het nog steeds leuk om in een band basgitaar te spelen. Ik weet dat de echte blinde niet diegene is die in duisternis wandelt, maar die duisternis in zijn binnenste heeft.

Waarom ik mormoon ben

Als ik besef hoe groots de wereld om ons heen is, twijfel ik er niet aan dat God bestaat. De diepgang en de wijsheid in de structuur van deze wereld verbaast me. Ik kan niet en wil niet geloven dat dit allemaal per ongeluk tot stand is gekomen. Dat lijkt me onzin. Ik begrijp dat er een Schepper is. Ik had slechts één vraag: wie onderwees zijn ware leer? Ik geloofde als kind al in God. Ik bezocht vele kerken omdat ik op zoek was naar de waarheid en vele vragen had. Ik kon nergens een bevredigend antwoord op mijn vragen vinden, en had een voortdurende geestelijke dorst. Toen ik achttien was, kwam ik zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tegen. Mijn hart aanvaardde hun antwoorden heel makkelijk toen we het over de Bijbel en geestelijke vragen hadden. Ik had niet het gevoel dat ik iets nieuws leerde, maar dat ik mij iets herinnerde wat ik lang geleden al wist. Het was heel eenvoudig en duidelijk. Ik hield de zendelingen in de gaten en was verbaasd dat hun levenswijze zo anders was dan de mijne, ook al waren we even oud. Ik besefte dat ik die band met God wilde. Ik wilde een reiner leven. De leringen in het Boek van Mormon ontketenden een ware revolutie in mijn ziel. Ze reinigden me en wekten het verlangen in me op om volgens de waarheid te leven. Ik besloot mijn leven te veranderen en lid van de kerk te worden. Die beslissing gaf me een vredig gevoel. Mijn dorst was eindelijk gelest. Ik hecht veel waarde aan mijn geloof omdat het me laat groeien en mezelf laat verbeteren.

Hoe ik mijn geloof naleef

De meeste leden van deze kerk benadrukken dat we elke dag ons geloof in de praktijk moeten brengen en niet alleen op zondag. Het houdt meer in dan een paar uur in de kerk doorbrengen. Véél meer — het is een levenswijze, een wereldvisie en houding ten opzichte van alles wat we meemaken. Wat ik ook doe, ik ben in de eerste plaats een volgeling van Jezus Christus. De kerk geeft me de mogelijkheid om mijn toewijding aan de leer van de Heiland te tonen door mijn daden. Ik ben veel met de kerk bezig en hou van mijn huidige taak, namelijk jonge mannen van twaalf tot en met achttien jaar lesgeven. Ik probeer wat ik voel en leer aan hen door te geven: hoe we oprechte getrouwheid aan de Heiland ontwikkelen, hoe we een liefdevolle man en vader worden, hoe we onze waarden en overtuigingen in deze wereld vol met tegenstellingen behouden, en hoe we met tegengestelde gevoelens kunnen omgaan. Mijn vrouw en ik bevinden ons in een levensfase waarin we veel tijd en energie in opleiding en professionele ontwikkeling moeten steken. We proberen het leven te doorgronden en goede ouders te zijn. We werken allebei in de psychologie en het onderwijs. Als we samen zijn, praten we vaak over persoonlijke ontwikkeling en kinderen opvoeden. Ik denk dat dit een van de fundamenten van ons geloof is: de opkomende generatie opvoeden en hen helpen om de diepste en zuiverste delen van hun persoonlijkheid te gebruiken.