mormon.org Wereldwijd
Daniël: Daniel, Romney, Suriname, gebed, kerk, Mormoon.

Hallo, ik ben Daniël

Over mij

Ik houd van allerlei sporten en speel graag voetbal en basketbal. Liever ben ik op het strand dan aan de universiteit, maar toch is de universiteit leuk. Ik ben bezig bedrijfskunde te studeren. Mijn geloof in God is voor mij ontzettend belangrijk.

Waarom ik mormoon ben

Vanaf kleins af ben ik met de Kerk bezig. Terwijl ik in de kerk opgroeide kon ik iets voelen dat me met vrede en blijdschap vulde. Naarmate ik doorging herkende ik dit gevoel als de Heilige Geest. Door vele ervaringen die ik vanaf mijn doop in de kerk tot nu toe gehad heb heb ik een sterk getuigenis ontvangen van het evangelie van Jezus Christus en de autoriteit van deze kerk. I weet dat God deze kerk leidt door Zijn hedendaagse profeet, Thomas S. Monson. Ik heb een getuigenis dat God nog met Zijn kinderen communiceert, want ik heb het in mijn leven ervaren en gevoeld door te bidden. Het Boek van Mormon is voor mij samen met de Bijbel heel belangrijk als ik ernaar streef God te volgen. Het Boek van Mormon komt van God en de beginselen die erin staan hebben mijn leven veranderd en gezegend.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik leef mijn geloof na door: - mijn eigen geloof en mijn band met God te versterken. Dit doe ik door de Geschriften te bestuderen, vaak te bidden, en wekelijks naar de kerk te gaan. Ook doe ik mijn best Gods geboden te onderhouden. - te proberen anderen te dienen en helpen. Dit doe ik door kleine gelegenheden die ik dagelijks krijg om anderen te helpen. Iedereen zit in nood op een of ander manier. Ook vervul ik een roeping in de kerk waar ik de broeders eens per maand onderwijs. Ik heb ook de gelegenheid maandelijks een paar leden van mijn kerkgemeente te bezoeken. Ik dien ook op andere manieren in de kerk als ik gevraagd word. - het voorbeeld van Jezus Christus na te leven. We leren veel over Christus in de Geschriften en behoren Zijn leringen en de leringen van Zijn profeten te volgen.