mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Alexis

  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi

Over mij

Ik ben klassiek kunstenaar. Ik heb twee jaar lang architectuur aan de universiteit gestudeerd. Het is een geweldige, veelomvattende studie! Ik heb een mastersgraad in dwarsfluit spelen en een voltijdbaan als operazanger. Ik ben tenor lyrico spinto, wat ‘luide stem met hoge toon’ betekent. Ik heb solo’s in verschillende operagebouwen gezongen, zowel in de oude als in de nieuwe wereld! Ik hou veel van archeologie en geschiedenis. Ik heb lezingen over de Dode Zeerollen en de grote componisten van de achttiende en negentiende eeuw gegeven.

Waarom ik mormoon ben

Mijn ouders werden lid van de kerk toen ik een baby was. We laten ons niet dopen voordat we acht zijn, en dan alleen als we het willen en een getuigenis van de waarheid hebben en door de zendelingen worden onderwezen over God, onze Heiland Jezus en de herstelling van zijn kerk in deze laatste dagen. Dat is een behoorlijke stap voor een achtjarige jongen. Ik wist in mijn eenvoudige kinderhartje inderdaad dat het waar was. En hoewel ik niet alles begreep, voelde ik dat het waar was omdat de zendelingen een fijne geest bij zich hadden. Ik voelde het omdat mijn familie elke zondag naar de kerk ging. Dat was echt de juiste plek voor mij en voor iedereen! Mijn vier broers en zussen gingen ook naar de kerk en hebben allemaal zelf een getuigenis.In de loop der jaren maakte ik veel mee en nam mijn kennis toe. Ik weet met heel mijn hart dat God leeft, dat Jezus Christus onze opgestane, verheerlijkte Heiland is en dat Hij terug zal komen. Ik hoop dat we allemaal gelukkig en klaar voor zijn komst zijn. Ik weet dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn kerk is. Ik weet dat het Boek van Mormon en de Bijbel zijn woord zijn. Ik verheug me enorm over zijn woord! Ik lees en denk graag, en ik ben blij dat het me in deze wereld vol ellende hulp en kracht biedt. Door inspiratie ken ik de nederige, geestelijke kracht, en de vriendelijkheid en liefde van de leidinggevenden in de kerk van de Heer, van bisschop tot profeet.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik ben wijkzendingsleider. Mijn taak is om de leden in de wijk en voltijdzendelingen te helpen om dit evangelie aan de wereld uit te dragen. Niets is fijner dan zo’n taak verrichten. Er zijn veel mensen die honger lijden omdat ze geen liefde, waarheid, leiding, richting of een vast fundament voor hun leven of gezin hebben. Omdat ik de waarheid heb, ben ik erg blij met het woord van de Heer, wat het brood en het water des levens is en wat hen voor eeuwig zou kunnen voeden en veranderen, waardoor ze de oude mens af kunnen leggen en een nieuw mens kunnen worden. Daarom vertel ik anderen met de zendelingen wekelijks over het evangelie van Christus en help de leden om het aan hun vrienden uit te dragen.