mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Lisa

  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi
  • Lisa Adachi

Over mij

Je kunt zeggen dat ik een typische Aziatische studente ben. Ik haal goede cijfers, ik trek thuis mijn schoenen uit en ik kan goed met stokjes eten. Maar als je mijn vriendinnen naar mij zou vragen, zouden ze zeggen dat ik allesbehalve typisch ben. Ik ben heel enthousiast over een vrijwilligersorganisatie die ‘Operation Smile’ wordt genoemd. In de afgelopen twee jaar heb ik ruim elfhonderd uur vrijwilligerswerk voor die organisatie gedaan. Door mijn werk voor deze organisatie heb ik zoveel liefde en perspectief gekregen. Ik kan met recht zeggen dat ik er samen met het evangelie van Christus het meest door beïnvloed ben. Ik ben erdoor vervuld met een enthousiasme om te dienen. Ik ervaar de meeste vreugde als ik anderen kan helpen. Ik zit in de laatste klas van de middelbare school en doe mijn best om goede cijfers te halen. Daarna ga ik naar de universiteit. Ik kan niet wachten om aan die nieuwe uitdaging te beginnen. Ik ben doodsbang voor alles met veren. Ik geef graag leiding. En ik hou van kookprogramma’s op tv. Om als volwassene actie te ondernemen, heb ik een profiel aangemaakt op Mormon.org. In de laatste klas van de middelbare school, humaniste, journaliste in spe. En mormoon.

Waarom ik mormoon ben

Ik heb me laten dopen toen ik veertien was, toen ik op de middelbare school zat. Ik ben mormoon omdat ik mijn hemelse Vader al voordat ik op aarde kwam heb beloofd dat ik mijn uiterste best zou doen om bij Hem terug te keren. Ik weet dat ik door zijn eeuwige evangelie in staat zal zijn om de eeuwige verhoging te ontvangen. Dat is de enige manier. Ik ben mormoon omdat niets in dit leven me meer geluk brengt dan de mensen, vrienden, mogelijkheden, getuigenissen en zegeningen die ik in de kerk heb ontvangen. Ik kan eerlijk zeggen dat niets me in moeilijke tijden meer vreugde en gemoedsrust geeft dan de kerk. De mensen om me heen zijn mijn grootste steun, net als de Schriften (die het Boek van Mormon, de Bijbel, de Leer en Verbonden en vele andere omvatten), die me goddelijke antwoorden geven en de kennis dat alles goed zal komen en dat beproevingen zegeningen zijn. Ik ben zo dankbaar dat ik kennis van het eeuwige leven en het eeuwige huwelijk heb. Vooral op de middelbare school heb ik geleerd dat het bijna onmogelijk is om zonder de kerk door het leven te gaan. We leven inderdaad in een moeilijke tijd. Er wordt zoveel van ons verwacht en er wordt zelfs door onze beste vrienden zoveel druk op ons uitgeoefend om van het pad van waarheid en deugd af te wijken. Hoewel ik slechte beslissingen heb genomen, weet ik dat ik me kan bekeren en antwoorden van mijn hemelse Vader kan ontvangen. Hij wil me geen ‘oor aannaaien’, maar Hij geeft me voor mijn eigen bestwil beproevingen waarvan Hij weet dat ik die kan en zal overwinnen. Dat zijn slechts enkele redenen waarom ik mormoon ben. Door middel van de Heilige Geest heb ik de bevestiging gekregen dat ik uitsluitend door zijn plan mijn ware en volledige potentieel kan bereiken. Ik hou met mijn hele hart van het evangelie, en daardoor ben ik wie ik ben en wie ik kan worden.

Persoonlijke verhalen

Vertel over uw gevoelens of geef uw getuigenis van de herstelling van het evangelie.

‘Omdat ik weet dat Hij leeft…’ Ik moest deze zin afmaken op het seminarie (lessen die ik op schooldagen naast mijn schoolwerk volg, met andere leerlingen van mijn leeftijd om te leren, te groeien en te onderwijzen). Het was moeilijk om de vraag te beantwoorden zonder die te ontkrachten. Ik draaide de vraag om en zei: ‘Als ik wist dat Hij niet leefde…’ Als ik WIST dat Hij niet leefde, en als ik WIST dat het evangelie niet op aarde was hersteld, als ik daar een sterk getuigenis van had, weet ik dat ik weinig zou hebben om naartoe te werken. Dan zou ik niet zo sterk zijn als ik nu ben. Dan zou ik eenzaam zijn, en dan zou ik in tijden van wanhoop gevoelens van zwakte, depressie en hopeloosheid hebben. Ik weet dat ik dan niet zou liefhebben en dienen, en ik weet dat ik dan niet naar betere dingen zou streven. Als ik wist dat het heilsplan niet echt was, weet ik dat ik volledig ontdaan zou zijn omdat ik niet het uitzicht zou hebben op een volgend leven met mijn dierbaren. Als ik zou geloven dat het huwelijk en het gezin niet eeuwig waren, zou ik uitermate bedroefd zijn. Als ik zou weten dat er niemand was bij wie ik met alle aspecten van mijn leven terecht kon, als ik zou weten dat niemand mijn zorgen kende en mijn gebeden verhoorde — Dan zou mijn leven zinloos zijn. Dat zou pijn doen. Dan zou mijn leven doelloos zijn. Dan zou het ontredderd zijn. Gelukkig weet ik in mijn hart, verstand en kracht dat ik een barmhartige Vader in de hemel heb die wil dat ik bij Hem terugkeer. Ik weet dat ik een sterke, uitverkoren dochter ben, die in deze tijd met een uniek en goddelijk doel naar de aarde is gekomen. Ik weet dat ons gezin altijd samen kan zijn, en dat we voor eeuwig gelukkig kunnen zijn. Ik weet dat er iemand is die me meer liefheeft dan anderen ooit kunnen begrijpen. En die Persoon heeft u en mij evenveel lief. Ik weet dat als ik de enige persoon op aarde zou zijn, Hij nog steeds voor mij zou leven en sterven. Ik weet dat alles een reden heeft, en dat onze beproevingen op ons zijn afgestemd. Ik weet dat het beste nog in het verschiet ligt, en dat ik met zijn hulp alles kan bereiken. Niet enkele dingen, maar ALLES. Dat weet ik omdat ik weet dat Hij leeft.

Waarom gaan mormonen op zending?

Zendingswerk is een van de belangrijke manieren waarop Gods kinderen bij Hem kunnen komen. Wij geloven dat wij allemaal in de hemel God kenden en aanbaden. Zendelingen worden naar zendingsgebieden over de hele wereld gestuurd om het evangelie te prediken en al zijn kinderen te herinneren aan de verbonden die zij met Hem hebben gesloten. Niet alle leden zijn verplicht om op zending te gaan, maar er wordt van iedereen die aan bepaalde eisen voldoet verwacht dat zij twee jaar opofferen om God te dienen. Veel vriendinnen vragen me waarom die jonge mannen (ouderlingen) en vrouwen (zusters) hun opleiding of werk niet belangrijker vinden dan een zending. Om die vragen te beantwoorden, wil ik als eerste zeggen dat onderwijs wel degelijk heel belangrijk is voor leden van de kerk. In onze Schriftuur staat onder andere: ‘Welk niveau van intelligentie wij in dit leven ook bereiken, in de opstanding zal het met ons herrijzen. En als iemand in dit leven, door zijn ijver en gehoorzaamheid, meer kennis en intelligentie verkrijgt dan een ander, zal hij daar in die mate voordeel bij hebben in de toekomende wereld.’ Hoewel dat voornamelijk op werelds onderwijs slaat, zijn we van mening dat geestelijke kennis net zo belangrijk, of zelfs belangrijker, is. Hoewel het qua onderwijs een offer is om twee jaar op te geven om op zending te gaan, geloof ik dat de zegeningen en geboden van de Heer om het evangelie over de hele wereld te verkondigen een grote prioriteit zijn. De zegeningen die we ontvangen als we zendingswerk doen (teamwerk, tijdsmanagement, enthousiasme, dienstbetoon) zullen bijdragen aan ons wereldse onderwijs. ‘Put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt wetenschap, ja, door studie alsmede door geloof’ (LV 88:118). Zendelingen hebben een bijzondere plek in mijn hart omdat ik rechtstreeks door hun werk gezegend ben. Ik weet wat voor invloed deze jonge zusters en ouderlingen op het leven van veel mensen hebben. Ik heb zelf de vreugde en de koersverandering ervaren die ze personen, gezinnen en toekomstige generaties bieden. Ik steun de zendelingen door ze aanmoedigende brieven te schrijven, het evangelie online te verspreiden en ze naar geïnteresseerden te verwijzen.

Hoe ik mijn geloof naleef

Momenteel heb ik twee roepingen in de kerk. Ik maak deel uit van de jeugdraad van de ring. We plannen en organiseren activiteiten voor alle jongeren in onze ring. En ik leid alle jongevrouwen van 12-18 in mijn wijk die op zondag in de kerk bij elkaar komen. Ik leid vergaderingen, organiseer leuke en opbouwende activiteiten en help deze inspirerende jongevrouwen groeien. Ook help ik ze met het ontwikkelen van de ‘Waarden voor jongevrouwen’, die onder andere geloof, kennis, goede werken, integriteit en deugd omvatten. Door beide roepingen is mijn leven verrijkt en gezegend. De tijd en energie die ik in elke roeping stop, wordt honderdvoudig vergoed door wat ik zelf leer en ontwikkel. Ik leef mijn geloof ook na door naar de kerk te gaan, tiende te betalen en zoveel mogelijk te dienen. Ik probeer in praktijk te brengen wat ik weet en leer.