mormon.org Wereldwijd
Percy: bekeerling, echtgenoot, vader, manager, genealoog, schrijver, Mormoon.

Hallo, ik ben Percy

Over mij

Wij wonen in het zuiden van Nederland, nabij de Belgische grens. Mijn vrouw en ik hebben twee dochters en een zoon. Hoewel ik het grootste deel van mijn leven al lid van de Kerk ben, ben ik een bekeerling sinds mijn vijftiende. Mijn vrouw is in de Kerk geboren en is een derde generatie mormoon aangezien haar beide grootmoeders lid van de Kerk waren. Ik ben werkzaam als manager bij een commerciële onderneming. In mijn vrije tijd lees ik veel, schrijf ik en doe ik al jaren genealogisch onderzoek. Verder houd ik van geschiedenis, talen, muziek, kunst, architectuur en reizen. Van huis uit ben ik niet godsdienstig grootgebracht. Mijn vader overleed na een auto-ongeluk toen ik tien was. Mijn moeder, die min of meer Nederlands hervormd opgroeide, was op latere leeftijd meer humanistisch ingesteld, waarbij geloof in het goede van de mens en anderen met respect en eerlijkheid behandelen als kernwaarden golden.

Waarom ik mormoon ben

Aanvankelijk verwarden wij mormonen met Amish. Toen zendelingen bij ons aanbelden waren wij benieuwd naar hun levenswijze. Toen mijn moeder de zondagdiensten begon bij te wonen was ze aangenaam verrast door de oprechte vriendelijkheid van de leden. Kort daarna woonde ik ook de discussies en kerkdiensten bij. Gedurende vier maanden bespraken we uitgebreid de dingen die we hoorden en lazen. Sommige dingen waren volledig nieuw voor ons, maar klonken tegelijkertijd heel logisch en voelden vreemd genoeg heel vertrouwd. Bijvoorbeeld de evidente afval van de waarheid na de dood van Christus en zijn apostelen en de noodzaak voor een herstelling vanuit de hemel in plaats van een reformatie geïnitieerd door mensen. Of de logica van een vóórbestaan, aangezien ik altijd al geloofde in een leven ná de dood. En ook dat God niet een onbegrijpelijke macht in het universum is, maar letterlijk de Vader van onze geest met een duidelijk plan voor het geluk van zijn kinderen. Tot onze grote verbazing beloofden de zendelingen ons dat God zelf de dingen die zij onderwezen aan ons zou bevestigen, als wij het zouden bestuderen en Hem rechtstreeks zouden vragen, wat Hij ook gedaan heeft. Ik ben inmiddels het grootste deel van mijn leven lid van de Kerk. Niet alleen is mijn getuigenis keer op keer door de Heilige Geest bevestigd, maar ook heb ik ervaren en gezien dat het naleven van de beginselen van het evangelie blijvend geluk brengt en antwoorden verschaft op alle levensvragen.

Persoonlijke verhalen

Waarom doen mormonen aan familiegeschiedenis en genealogie?

Mijn gezin is mijn dierbaarste bezit. Familiegeneraties zijn als schakels in de tijd. Je overleden voorouders vergeten is daarom als een beek zonder bron, een boom zonder wortels. Hoe meer ik over hen te weten komen, hoe meer mijn waardering en genegenheid voor hen toeneemt en hoe meer ik over mezelf te weten kom. Bovendien geloof ik dat Christus zijn apostelen priesterschapsbevoegdheid gaf om eeuwige familieschakels mogelijk te maken toen hij zei: “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemel" (Matteüs 16:19). Gezinnen die op aarde door deze macht aan elkaar verzegeld zijn, kunnen ook in de hemel aan elkaar verbonden blijven. Dat is de reden dat wij zoveel mogelijk familieschakels trachten te traceren en hen in de gelegenheid stellen aan elkaar verzegeld te worden. Wat is immers de hemel zonder onze dierbaren?

Wat voor invloed heeft uw kennis van het plan van geluk op uw leven gehad?

Theologen, filosofen en wetenschappers hebben van oudsher getracht de drie grote levensvragen te beantwoorden: 'Waar komen wij vandaan? Waarom zijn wij hier? En wat gebeurt er met ons als dit leven voorbij is?' Een mormoonse professor, Hugh W. Nibley, noemde ze de ‘vreselijke vragen’ omdat niemand een antwoord leek te hebben. Ik vergelijk ons bestaan vaak met een toneelstuk in drie aktes of bedrijven. De sterfelijke mens bevindt zich in de tweede akte zonder zich te herinneren wat er voorafging in de eerste akte en onzeker over hoe het zal aflopen in de volgende akte. God heeft het antwoord op de drie vragen over ons bestaan echter geopenbaard aan profeten. Zij legden het vast in heilige schriftuur. Samen omschrijven deze antwoorden Gods heilsplan of het plan van geluk voor zijn kinderen. Het verschaft mij een eeuwig perspectief en geeft mij inzicht in mijn plaats en doel in het geheel.

Wat heb je aan de wekelijkse kerkdiensten?

Aangezien slechts 1 op de 6 Nederlanders regelmatig naar de kerk gaat, behoor ik tot de uitzonderingen. Als ik anderen vertel dat ons kerkbezoek in totaal 3 uur duurt, verspringt de verhouding zelfs naar 1 op de 1900. Als je op zondag alleen maar naar een lange preek moet luisteren, kan ik me voorstellen dat kerkgang niet populair is. Maar voor mij betekent het dat ik mijn beste vrienden weer zie. En dat ik de gelegenheid heb om iets voor anderen te betekenen, want de toespraken en lessen worden door de leden zelf gegeven. Zo valt er telkens iets te leren of een vaardigheid te ontwikkelen. Ook wordt er samen gezongen, iets dat voor de meeste volwassenen in onbruik is geraakt, terwijl het zo opbouwend kan zijn. Tot slot kan ik elke week deelnemen aan het Avondmaal, een moment om het zoenoffer van Christus te gedenken en een nieuwe kans om de week goed te beginnen.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik houd van ons dertiende geloofsartikel dat zegt: “Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten doen aan alle mensen; ja, we mogen zeggen dat we de aansporing van Paulus volgen: wij geloven alles, wij hopen alles, wij hebben veel verdragen en hopen alles te kunnen verdragen. Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.” Voor mij weerspiegelt dit de zinvolle en optimistische kijk op het leven van iemand die Gods plan heeft leren kennen en er, met vallen en opstaan, naar tracht te leven.