mormon.org Wereldwijd
Mehrsa: Mormoon.

Hallo, ik ben Mehrsa

Over mij

Ik ben de oudste van drie dochters en ik heb zelf drie dochters. Ik ben als kind naar Amerika gekomen, en ik voel me gezegend dat ik mijn dochters hier op mag voeden. Ik wil dat ze van hun verleden afweten en er een band mee krijgen, en dat ze begrijpen hoeveel geluk ze hebben om zoveel kansen en mogelijkheden te hebben. Mijn dochters zijn alle drie in New York geboren, waar we tien jaar hebben gewoond. Nu wonen we in het Grote Westen. Mijn leven is een strijd om te leren en te onderwijzen. Ik probeer mijn dochters bij te brengen dat ze goed moeten leven, dat ze eerlijke, deugdzame en sterke vrouwen moeten worden. Ik probeer ook mijn studenten in de rechtsgeleerdheid te onderwijzen. Ik heb het gevoel dat ik in beide taken nog nieuw ben, en ik vraag God voortdurend om hulp.

Waarom ik mormoon ben

Het evangelie naleven is voor mij een voortdurende herinnering om barmhartig te zijn. Door het evangelie heb ik geleerd dat mijn leven niet alleen voor mijzelf is. Ik moet voor anderen doen wat ik wil dat zij voor mij doen. Als ik evangelielessen leer, krijg ik het gevoel dat ik herinnerd word aan iets wat ik altijd al heb geweten. Ik heb gemoedsrust als ik mijn naasten dien en liefheb. Ik ben gelukkig als ik deel uitmaak van een groep mensen die ernaar streven om zich te verbeteren en hun natuurlijke zwakheden te overwinnen. De wetten van Christus naleven is een voortdurende strijd. Maar zijn last is licht, in ieder geval lichter dan mijn wereldse lasten. Hij verwacht alleen van ons dat we onze wil aan Hem onderwerpen zodat Hij ons kan vervolmaken. Godsdienst gaat volgens mij om actie en verandering. Door mijn goede werken hoop ik een goed mens te worden.

Persoonlijke verhalen

Wat doet u om uw gezin te versterken en succesvol te maken?

Elke maandag houden we gezinsavond. Dat is de lievelingsavond van mijn dochters. We zingen en bidden samen, we geven een korte les, bijvoorbeeld over delen, dienstbetoon of gebed, en dan doen we een spel en nemen een versnapering. We kijken er altijd naar uit, en het is een rustpunt in een vaak chaotisch huishouden.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik wil het woord ‘proberen’ in de zin zetten. Ik probeer mijn geloof na te leven door anderen te dienen en lief te hebben. Ik probeer mijn geloof na te leven door mijn kinderen te leren wat er voor nodig is om God en onze naasten lief te hebben. Ik probeer mijn geloof na te leven door eerlijk te zijn. Ik probeer mijn studenten bij te brengen dat zij hun opleiding moeten gebruiken om anderen te dienen en onrechtmatigheden aan de kaak te stellen. Ik probeer een goede vrouw, moeder, buurvrouw en burger te zijn. Ik heb verscheidene functies in de kerk gehad waarin ik anderen heb kunnen helpen. Ik heb veel met de jongeren in Harlem (New York) gewerkt. Ik heb ze kunnen helpen om goede beslissingen te nemen, en ik heb ze advies kunnen geven over hun studie en hun loopbaan.