mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Rob

  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert

Over mij

Ik ben echtgenoot, zoon en broer. En ik hoop op een dag vader te worden. Van beroep ben ik kunstenaar, papiermaker, boekontwerper en drukker/uitgever. Als hobby ben ik geluidstechnicus (net als een fotograaf — maar dan met microfoons), experimenteel musicus, geluidsartiest en schrijver. Ik geef parttime les in typografie aan de BYU. Ik ben in Connecticut geboren, in Toronto opgegroeid en ik woon nu in Utah. Ik hou van wandeltochten, autoritten, kanotochten, zeilen, goede bakkerijen en voedsel uit het Midden-Oosten. Ik hou niet zo van tuinieren, maar dit jaar was ik in staat om mijn gras groen te houden. Ik rijd in een oude Duitse auto en op een fiets.

Waarom ik mormoon ben

Vreugde — dat is een klein woord voor een enorm beginsel. Ik ben mormoon vanwege de vreugde die ik heb ontvangen door de leringen van de mormoonse kerk na te leven. Vreugde is meer dan plezier en blijdschap. Het is een onderliggend fundament van welzijn, ongeacht de verwikkelingen, tragiek en zielenstrijd van het dagelijks leven. De kennis dat God bestaat, om mij en mijn zorgen geeft en bereid is mij te leiden — dit is een fundament van zekerheid geworden dat ten grondslag ligt aan ons denken en onze gevoelens.

Hoe ik mijn geloof naleef

Elke dag studeer en bid —mediteer— ik over de manier waarop ik meer op Jezus kan lijken. Welke aspecten van mijn denken en doen moet ik veranderen, waar moet ik aan werken? Ik kijk naar het voorbeeld van de mensen om me heen, naar voorbeelden uit de Schriften en andere boeken. Ik probeer te begrijpen hoe ik ontvankelijker kan zijn voor de zachte influisteringen van de Geest, die voor God spreekt. Ik studeer en bid ook elke dag met mijn vrouw. Dat hoeft niet veel tijd te kosten — meestal tien tot vijftien minuten. Ik doe mijn best om een goed lid van mijn familie te zijn — ouders, broers, zussen, neven en nichten. En ik probeer een goede buur zijn. We wonen in een buurt met veel verschillende culturen, geloofsovertuigingen en inkomensgroepen. We wonen in Utah, dus er is geen gebrek aan buren die dezelfde geloofsovertuiging hebben. Maar niet iedereen is mormoon. Ik zou veel prachtige vriendschappen en voorbeelden mislopen als ik alleen tijd met andere mormonen zou doorbrengen. In onze kerkgemeente bezoek ik geregeld vier andere gezinnen. In de mormoonse kerk wordt dat ‘huisonderwijs’ genoemd. Het is als een veiligheidsnet voor de lichamelijke, emotionele en geestelijke behoeften van de kerkleden. Als een van mijn gezinnen met een probleem wordt geconfronteerd, ben ik een hulpbron die ze kunnen aanboren. Als ik ze niet kan helpen, stel ik onze kerkleiders op de hoogte en kan de hulp van de andere leden van de kerkgemeente worden ingeroepen. Ik werk ook samen met elf andere mannen uit de omliggende kerkgemeenten, als adviseurs en assistenten van de leiders van de plaatselijke kerkgemeenten. Deze groep wordt de ‘hoge raad’ genoemd, dus ik word een ‘hogeraadslid’ genoemd. Ik ben altijd op zoek naar meer kennis en begrip van de wereld om me heen. Een van de belangrijke beginselen in de mormoonse kerk luidt: ‘De heerlijkheid Gods is intelligentie.’ Het is goed en goddelijk om in intelligentie en kennis van allerlei zaken toe te nemen. In een van geloofsartikelen van de mormoonse kerk staat: ‘Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.’ Ik leef mijn godsdienst na door altijd naar meer onderwijs en begrip te streven.