mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Nadia

  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins

Over mij

Ik ben in Londen geboren en opgegroeid met Engels en Farsi. Ik heb Perzische tradities overgenomen, die elke dag in mijn taal, eten, muziek, dichtkunst en dansstijl terugkomen. Ik ben naar Amerika verhuisd om een mastersgraad in gezinstherapie te halen. Ik heb als opvoeder, vertaler en voice-over bij de radio gewerkt, maar mijn ware beroep is moeder. Er is in deze periode van mijn leven niets belangrijkers dat ik kan bereiken dan mijn kinderen op te voeden. Ik ben echtgenote en blijf thuis bij mijn drie bijzondere kinderen. Ik maak vaak takenlijsten die ik niet afwerk, maar mijn lopende, rennende, springende kinderen zijn de grootste wonderen in mijn leven. De een rolschaatst, de ander schommelt en de laatste is gewoon schattig; zo heb ik genoeg bereikt.

Waarom ik mormoon ben

De fundamentele leringen van Jezus Christus gaan hand in hand met de Perzische en Pakistaanse cultuur waarin ik ben opgegroeid. Deze oude culturen bevatten dezelfde kern die Christus onderwees, zoals zedelijke reinheid en steun aan het gezin als belangrijke eenheid van de samenleving. Of zoals ervoor zorgen dat iedereen thuis genegenheid ontvangt en zich geaccepteerd, veilig, geliefd en gewild voelt. De leringen van de kerk zijn niet nieuw, maar zijn geworteld in de oude tradities van mijn erfgoed. Ik voel een bijzondere band met mijn culturele en spirituele erfgoed als ik over het leven en de leringen van Christus leer. Toen ik de zendelingen voor het eerst ontmoette, troffen de normen van de kerk mij. Ik kwam erachter dat God mijn eeuwige Vader is, dat Hij mij kent en me liefheeft zoals een ouder zijn kind liefheeft. Ik ontdekte dat het leven een doel en een betekenis heeft. Ik werd door stille ingevingen geraakt. Mijn beslissing om me bij de kerk aan te sluiten, was gebaseerd op een innerlijke band die ik voelde omdat de leringen mij aanspraken. Ik bouwde een persoonlijke relatie op met God, en door de leringen van Christus werd alles kalm en helder. Ik wist en begreep dat Christus niet alleen een goed Mens of Profeet was, maar ook een goddelijk Personage dat erg belangrijk voor mij is. Ik moedig iedereen die naar waarheid zoekt aan om de zendelingen uit te nodigen, de Schriften te lezen en te overdenken, en God in gebed te vragen of het waar is wat ze zeggen. Door dat te doen, ben ik enorm veranderd en heb ik meer gemoedsrust, hoop, begrip en geluk gekregen.

Persoonlijke verhalen

Hoe kunnen we thuis samenhoriger zijn?

Ik vind het volgende citaat uit de proclamatie over het gezin erg mooi: ‘Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning.’ Als ouder ben ik gedreven om een beter mens te worden. Omdat ik weet dat mijn kinderen goed op mij letten, ben ik gemotiveerd om echt naar mijn geloof te leven. De kinderen maken thuis vaak lawaai, vooral als ze opeens beginnen te zeuren, gillen of schreeuwen. Maar de vrede in huis wordt telkens hersteld doordat we dagelijks als gezin bidden en in de Schriften lezen en wekelijks naar de kerk gaan.

Hoe ik mijn geloof naleef

Mijn geloof is op de leringen van Jezus Christus gebaseerd, dus probeer ik, met de nadruk op probéren, om door zijn voorbeeld een beter mens te worden en altijd te doen wat Hij zou doen. Ik heb vrijwilligerswerk in mijn kerkgemeenschap gedaan, van lesgeven en dirigeren tot creatieve activiteiten organiseren. Ook ben ik achttien maanden lang als vrijwilligster op een voltijdzending in Schotland geweest.