mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Manuella

  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme
  • Manuella Bioleme

Over mij

Vanaf mijn geboorte in Kameroen totdat ik op negenjarige leeftijd met mijn moeder naar Duitsland verhuisde om bij mijn stiefvader te gaan wonen, heb ik de kans gehad om in twee culturen op te groeien. In het begin was Duitsland niet makkelijk. Ik moest mijn nieuwe omgeving leren kennen en me aanpassen. Die tijd ligt nu ver achter me, en ik kan me niet precies herinneren hoe het gebeurde, maar op een gegeven moment kon ik de taal verstaan en spreken. En toen werd alles een stuk makkelijker voor me. Mijn kinderjaren waren in Kameroen en later ben ik door Duitsland beïnvloed, waar ik de middelbare school heb afgemaakt en waar ik nu woon en verder studeer. Door de Franse invloed in Kameroen is Frankrijk ook belangrijk voor me. En nadat ik anderhalf jaar als vrijwilliger voor mijn kerk in Engeland had gewerkt, ben ik ook van dat land en de cultuur gaan houden. Ik werk graag met mensen. Ik kijk met interesse naar de overeenkomsten en verschillen tussen mensen, en ik leer graag over andere culturen. Ik bevind me graag op drukke plekken; om te lachen, te dansen en plezier te hebben. Maar ik vind het ook belangrijk om me af en toe terug te trekken; om te lezen, naar muziek te luisteren of over mezelf en de wereld na te denken.

Waarom ik mormoon ben

Toen ik vijftien was, besloot ik mormoon te worden. En ik heb er nooit spijt van gehad. Aanvankelijk was ik al van mening dat het de juiste beslissing voor me was. Nu, tien jaar later, weet ik uit ervaring dat het de beste beslissing was die ik ooit heb genomen, en dat deze stap invloed heeft gehad op alles wat ik heb gedaan. Wat mijn familieleden en ik in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben geleerd, heeft ons leven aanzienlijk verbeterd. Het leven is een avontuur vol verrassingen. Het evangelie geeft me de gemoedsrust en de hoop om van alles te genieten.

Hoe ik mijn geloof naleef

Mijn geloof beïnvloedt niet alleen mijn beslissingen, maar ook mijn levenshouding. Onder meer hoe ik met vreugde en verdriet omga. Het is niet zo dat ik door mijn geloof geen zorgen of problemen heb. Maar door mijn geloof word ik door zorgen of problemen niet zo hard en lang getroffen. Het helpt me om te groeien en te leren. Ik ben erg optimistisch van aard, en ik probeer altijd overal het positieve van in te zien. Alles op zijn tijd, een tijd om verdrietig te zijn en een tijd om gelukkig te zijn. Ik neem zo nodig de tijd om verdrietig te zijn, maar ik gebruik die tijd ook om mijn geluk te koesteren en ervan te genieten. Door mijn geloof kan ik ook aardiger voor mijn medemensen zijn. We zijn tenslotte allemaal broeders en zusters.