mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Lorin

  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson
  • Lorin Nicholson

Over mij

Ik ben in Australië geboren en ben de oudste van zes kinderen. Toen ik vier was kreeg ik retinitis pigmentosa, en ik ben al mijn hele leven blind. Ondanks de enorme problemen omdat ik niet goed kon zien, heb ik gestudeerd en hoge cijfers gehaald. Daarna ben ik vijftien jaar als therapeut werkzaam geweest. Ik heb meer dan dertigduizend mensen behandeld, van schapenscheerders tot Olympische atleten. Als kind hield ik van fietsen, zwemmen en schoonspringen. En toen ik dertien was, begon ik met gitaarlessen. Nu reis ik door heel Australië en over de hele wereld als professioneel gitarist en motiverend spreker. Ik ontmoet graag nieuwe mensen. Onlangs hebben mijn broer en ik geschiedenis geschreven. We zijn de eerste blinde personen die op een tandem ruim vierduizend kilometer door Australië zijn gefietst. Ik ben gelukkig getrouwd met mijn knappe vrouw, en we hebben vier prachtige kinderen.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben gezegend met twee geweldige ouders. Zij hebben de Heer lief en hebben me in een sterk mormoons gezin opgevoed. Door veel van de Bijbelverhalen die ze me als kind verteld hebben, ben ik gaan begrijpen wie ik ben. Maar wat nog belangrijker is, ze hebben me ook bijgebracht wie God is. Ik kan me nog herinneren dat ik als jongetje in een Bijbel met grote letters las. En toen ik zeven was, begon ik voor het eerst in het Boek van Mormon te lezen. Ondanks die grote letters was het voor mij moeilijk om met een vergrootglas één woord tegelijk te lezen. Het nam me zeven jaar om het hele boek te lezen. Zo’n dik boek was een hele prestatie voor een jongetje dat bijna blind was. Maar de verhalen en leringen van Jezus Christus lieten een onuitwisbare indruk in mijn hart en verstand achter. Ik heb nooit aan de waarheid van het Boek van Mormon getwijfeld! In de daaropvolgende jaren ging ik door mijn blindheid vele malen op mijn knieën om te bidden. Ik hoopte dat God me zou horen en me zou helpen gemoedsrust en een doel in mijn leven te vinden. Mijn gebeden werden op persoonlijke wijze beantwoord en ik kreeg een gevoel van gemoedsrust en geruststelling. Ik vertrouw nu met heel mijn hart en ziel op Hem. Er wordt vaak gezegd dat er door kleine, eenvoudige dingen, grote dingen tot stand worden gebracht. De Heer heeft dat vele malen aan me bewezen! Omdat ik mormoon ben, heb ik de geestelijke helderheid ontvangen die nergens anders te vinden is. Daarom weet ik dat alle moeilijkheden in het leven overwonnen kunnen worden. Maar dan moeten we wel op Hem vertrouwen en het geloof hebben om Hem te volgen.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik heb vaak gemerkt dat geloof meer is dan veronderstellen of verbaal toegeven dat we Jezus volgen. Geloof is een kracht die ons tot daden aanzet. Ik heb mijn hele leven geprobeerd er niet alleen over te praten, maar het in praktijk te brengen. Door mijn blindheid heb ik een diepgaand perspectief op het leven gekregen. Vaak ben ik er nederig door gebleven, maar in veel andere opzichten heb ik de hand van de Heer talloze wonderen in mijn leven en het leven van anderen zien verrichten. Als ik terugdenk aan mijn ervaringen, zijn de beste herinneringen en gevoelens van succes de momenten waarop ik anderen in de kerk of de gemeenschap heb kunnen dienen. Door het voorbeeld van Jezus Christus heb ik geleerd de behoeften van anderen boven mijn eigen behoeften te plaatsen. Het geluk en de dankbaarheid van hen die wij dienen, is van onschatbare waarde! Mijn vrouw en ik genieten ook veel van de momenten dat we samen met onze kinderen de Schriften bestuderen en bidden. We zien voortdurend de invloed daarvan thuis, op school en op ons werk. Iedereen is rustiger en vriendelijker, en er is een positieve sfeer die iedereen in het gezin voelt als we elke dag wat tijd met de Heer doorbrengen. Maar mijn relatie met God is de belangrijkste relatie die ik heb. En net als met alle goede relaties zijn er tijd, toewijding en veel offers voor nodig. Ik ben ervan overtuigd dat God weet wie ik ben, en dat Hij niet alleen mijn gebeden hoort, maar dat Hij ze ook beantwoordt. Daarom wil ik de Heer Jezus Christus volgen, niet omdat ik dat moet doen, maar omdat ik dat wil!