mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Kevin

  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone
  • Kevin Livingstone

Over mij

Ik ben geen doorsnee mormoon. In mijn kerkgemeente sta ik bekend als de lange man met het lange haar die vlinderdassen en sandalen draagt. Ik ben de vreemde combinatie van een mormoon en een hippie. Ik ben de sandalen gaan dragen toen ik drie jaar lang riviergids op de Colorado en de Green was. Ik draag nu bijna niets anders, tenzij ik ga hardlopen of fietsen. De vlinderdassen ben ik als tiener gaan dragen toen ik op zoek was naar iets unieks voor naar de kerk, en nu draag ik ze nog steeds. En mijn haar groeit gewoon vanzelf. De belangrijkste aspecten van mijn leven zijn momenteel mijn taken als echtgenoot, vader van twee tienerdochters en een jonge tienerzoon (en een uitwisselingsstudent uit Rusland), biologieles geven op een kleine universiteit en me voorbereiden op een halve triatlon komende zomer. Soms heb ik het gevoel dat ik door alle drukte altijd achter de feiten aan loop. Maar er zijn ook vreugdevolle momenten als ik met mijn vrouw ga wandelen, mijn kinderen iets belangrijks zie leren, of een compliment van studenten krijg omdat ik ze heb geholpen. En dat houdt me op de been. Ik put ook veel kracht uit onze jaarlijkse vakantie ver van de beschaving. Ik neem mijn familieleden en vrienden graag mee op een riviertocht, waar we vier of vijf dagen lang weinig of geen beschaving zien en onze mobiele telefoons niet werken. Of we gaan naar de hut van mijn grootvader, waar geen tv of internet is. Dat is pas leven!

Waarom ik mormoon ben

Ik ben mormoon omdat de leerstellingen van het evangelie die in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verkondigd worden, logisch en consequent zijn. Ik ben wetenschapper, en hoe hard ik ook mijn best doe, ik kan die pet niet afzetten als ik ergens over nadenk. Ik heb veel over de kerk en de leerstellingen nagedacht. En volgens mij is het logisch dat God naast het Midden-Oosten ook op andere plaatsen en tijden profeten op aarde plaatst, waaronder onze huidige profeet. Ik vind het logisch dat als God zoveel nadruk op het huwelijk legt, Hij ook een manier heeft bedacht om die relatie in de hemel voort te zetten. Het is dan niet vreemd dat God een plan heeft bedacht waarbij wij ouders op aarde kunnen zijn zodat we Hem en zijn plan voor ons beter kunnen begrijpen. Dan begrijp ik ook dat als ik aan de vereisten van de gerechtigheid wil voldoen, Jezus Christus de verzoening moet volbrengen, zodat onze zonden door zijn genade overwonnen kunnen worden. Maar ik ben ook mormoon omdat ik er een beter mens door word. Veel mensen met wie ik samenwerk, zijn niet godsdienstig. Sommigen van hen staan zelfs vijandig tegenover godsdienst. Daarom moet ik vaak aan mijn godsdienst denken, en dat die zo verweven is met mijn persoon en mijn gedrag. Ik weet dat het evangelie waar is omdat ik gelukkiger ben als ik de beginselen naleef. Door deze kerk word ik een betere echtgenoot, een betere vader, en ben ik geestelijk, psychisch en lichamelijk sterker.

Persoonlijke verhalen

Welke leringen van de Heiland hebben uw leven beïnvloed?

De woorden van de Heiland in Matteüs 25:40, ‘in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan’, blijven mijn leven beïnvloeden. Soms heb ik de neiging om anderen te oordelen, maar dan word ik er door deze woorden aan herinnerd dat we allemaal kinderen van een dierbare hemelse Vader zijn, die wil dat wij slagen. Ik heb de taak om manieren te bedenken waarop ik mijn naasten kan helpen en opbouwen. Dat begint thuis, waar ik moet klaarstaan om mijn vrouw en kinderen te helpen, ook als ik moe ben of liever iets anders doe. Maar dat geldt ook voor mijn omgang met anderen op mijn werk, als ik iemand help of als ik mensen tegenkom. Je weet nooit wanneer een glimlach of een vriendelijk woord of gebaar een ander hoop of kracht geeft!

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik ben dankbaar voor de zegeningen die ik ontvang als ik het evangelie naleef. Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn de kerk en de beginselen een essentieel onderdeel van mijn dagelijks leven. Het evangelie verkondigt nadrukkelijk hoe belangrijk het is dat we onszelf door onze eigen inspanningen en ons vertrouwen op de Heiland voortdurend verbeteren. Ik leef mijn geloof niet alleen na als ik in de kerk ben, in gebed ga of de Schriften bestudeer, maar ook als ik met mijn kinderen aan een project werk, als ik hardloop of als ik een student met een moeilijk probleem help. Door al die activiteiten kan ik de noodzakelijke eigenschappen als naastenliefde, integriteit en geduld ontwikkelen, die ik nodig heb om volledig op mijn Vader in de hemel en Jezus Christus te gaan lijken. Ik ontwikkel ook belangrijke eigenschappen als ik hulp van anderen aanneem of als ik God om hulp vraag om mijn zwakheden te overwinnen. Het lijkt tegenstrijdig dat het vragen om hulp zo belangrijk is om volmaakt te worden. Ik heb echter ervaren dat als ik mijn hemelse Vader om hulp vraag en door anderen die hulp ontvang, mijn nederigheid en geloof in beide partijen toenemen. En daar worden wij en de wereld alleen maar beter van.