mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Jeremy

  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick

Over mij

Ik programmeer al computers sinds mijn dertiende jaar. En ik wist al vanaf die jonge leeftijd wat ik wilde worden. Hoewel de apparatuur in bijna alle opzichten is veranderd, zijn de beginselen van de programmatuur 45 jaar lang bijna onveranderd gebleven. En ik maak nog langer muziek: ik speel piano, cello en accordeon. En sinds digitale beelden hun intrede hebben gedaan, ben ik gek op fotografie. Mijn vrouw en ik hebben vijf kinderen grootgebracht en dat lijkt enkele technici, kunstenaars en een verpleegster te hebben opgeleverd! Er zijn er drie getrouwd, en we hebben momenteel twee kleinkinderen. Onze groeiende familie van meerdere generaties doet ons veel genoegen. Ik ben een paar jaar met het gezin naar Frankrijk geweest en de meesten van ons spreken Frans, en zijn daarna naar Franstalige landen geweest.

Waarom ik mormoon ben

Ik kwam in Londen als student mormoonse zendelingen tegen. Ik kwam iets te weten over hun geloof, en ik had enkele persoonlijke geestelijke ervaringen waardoor ik inzag dat Jezus Christus veel meer was dan een groot Leraar, dat Hij iets echt verbazingwekkends voor me heeft gedaan dat het de moeite waard maakt om geloof, hoop en liefde te hebben. Ik voelde door de Heilige Geest Gods liefde voor mij. Na enkele maanden zorgvuldige overweging besloot ik dat ik het goed kon vinden met deze mensen, hun openhartigheid en hun geweldige gezinswaarden. Ik wilde daar deel van uitmaken. En dat heb ik toen gedaan. Ik trouwde een ander lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en we hebben onze kinderen in datzelfde geloof in Jezus Christus opgevoed.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik probeer mezelf dagelijks af te stemmen op Gods Geest door in de Schriften te lezen en te bidden. Door die gewoonte krijg ik een geestelijk bewustzijn waardoor ik verder kan kijken dan mezelf en het kleine computerwereldje waarin ik doorgaans werkzaam ben. Door het kerkelijke leven krijg ik veel kansen om anderen te dienen en te helpen, en ook daardoor kan ik voortdurend mijn eigen probleempjes in perspectief zetten. Ik vind het fijn om mensen te helpen met het vinden van oplossingen voor problemen door ze praktische hulp te geven en geloof in Jezus Christus toe te passen. Hij maakte het de moeite waard om onszelf te veranderen en stelde ons daartoe in staat. Net als de meeste mannen in de kerk draag ik een priesterschapsambt waarmee ik mijn eigen gezin kan bedienen. Dat geeft mijn taak als echtgenoot, vader en grootvader een extra dimensie.