mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Jarem

  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye
  • Jarem Frye

Over mij

Werk: Ik ben de oprichter en president van SymBiotechs USA, een bedrijf dat protheses ontwerpt en maakt. Ik heb kanker overleefd en mijn been is boven de knie afgezet. Ik ontwerp en vervaardig producten die snowboarden, wakeboarden, skiën, rotsklimmen en andere activiteiten mogelijk maken die voorheen als onbereikbaar werden beschouwd door mensen wiens been boven de knie is geamputeerd. Wat ik aan de kanker het moeilijkste vond, was het verlies van een ‘normaal’ leven, de kans om dingen te doen die al een belangrijk deel van mijn leven uitmaakten. De mogelijkheid om weer een normaal leven te leiden, is mijn geneesmiddel voor de ergste gevolgen van kanker. Ik denk graag dat dit net zo belangrijk is voor de patiënten die ons zeggen dat we ze hun leven terug hebben gegeven. Die patiënten zijn andere mensen die kanker overleefd hebben, militairen die in dienst gewond zijn geraakt, sportlieden die aan extreme sporten deden en een been of arm zijn kwijtgeraakt, en andere mensen over de hele wereld. Mijn prestaties: Door mijn ontwerpen ben ik de eerste in de wereld geworden die ondanks een boven de knie afgezet been aan telemarkskiën, professioneel rotsklimmen en wakeboarden doet. Maar wat ik nog opwindender vind, is dat ik een bedrijf heb opgebouwd dat mensen over de hele wereld tot zegen is! Ik heb dingen mogelijk gemaakt waarvan men zei dat ik dat als geamputeerde niet zou kunnen, en nu doen geamputeerden over de hele wereld met mij hetzelfde onmogelijke. Die prestaties zijn geweldige zegeningen die niet mogelijk waren geweest zonder Gods hand in mijn leven. Familie: Ik kan mijn ouders niet genoeg eren om wat zij mij hebben gegeven. Beiden hebben mij buitengewoon veel geleerd, geïnspireerd en hebben mij en mijn broers en zussen heel erg liefgehad, en hebben ongebruikelijk veel tijd in ons gestoken. Mijn vrouw is de meest fantastische vrouw die ik ken! Ik werd al vóór het eerste gezicht verliefd op haar. Haar vriendin knipte mijn haar toen zij langskwam. Toen ik haar stem hoorde sloeg mijn hart op hol en de seconden die wegtikten voordat ik haar gezicht zag leken een eeuwigheid te duren. Toen ging ze voor mijn stoel staan om dag te zeggen en werden al mijn vermoedens bevestigd. Die avond ging ik achter haar aan. We hebben samen twee geweldige zoons en er is een derde kind onderweg. Mijn gezin is de grootste vreugde van mijn leven en is echt een hemelse zegening. Toekomst: Ik blijf protheses ontwikkelen die voor geamputeerden de mogelijkheden uitbreiden om deel te nemen aan een actieve levensstijl in werk, recreatie en gezinsleven. Ik ben een bedrijf aan het opbouwen dat niet alleen de producten verschaft die het onmogelijke mogelijk maken, maar dat de mensen bovendien inspireert om in hun eigen mogelijkheden te geloven. Ik werk bovendien aan het ontwerpen en leveren van protheses voor de bijzondere behoeften van derdewereldlanden, terwijl we daarnaast geavanceerde protheses voor modernere landen blijven ontwikkelen. Filosofie: Ga een compliment nooit uit de weg en wuif het ook niet weg om nederig te zijn. Alles wat er aan je te complimenteren is, is een gave van God. Ontkennen dat je een compliment waard bent, is hetzelfde als de gaven van God ontkennen. Neem lof aan, maar prijs God altijd en dank Hem in alles.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben heilige der laatste dagen (mormoon) omdat ik geloof dat God zijn kinderen nog steeds liefheeft en dat wij Hem in de huidige wereld meer dan ooit nodig hebben! Ik weet dat een God die altijd een patroon heeft gevolgd waarbij Hij zijn waarheid heeft geopenbaard en zijn kinderen geleid ons niet hulpeloos aan ons lot zou overlaten op onze levensreis, in de hoop dat we tussen de duizenden overtuigingen en interpretaties van zijn woord de juiste ‘mening’ tegenkomen. Ik weet dat Jezus Christus mijn Heiland is en dat Hij in onze tijd profeten heeft geroepen, net als in de tijd van de Bijbel. Waarom zou Hij dat niet doen? Wij hebben in de huidige wereld zijn rechtstreekse leiding meer dan ooit nodig! Ik geloof dat Joseph Smith een profeet was net als Mozes, en dat onze huidige profeet Thomas S. Monson dat ook is. Ik heb deze overtuigingen opgedaan door zorgvuldig onderzoek van zowel het Boek van Mormon als de Bijbel en door oprecht gebed tot onze Vader in de hemel.

Persoonlijke verhalen

Waarom gaan mormonen op zending?

Tegen het eind van mijn zending kwam ik een dame tegen die de kerk al negen jaar lang onderzocht. Ze had gedurende die tijd meerdere godsdiensten goed onderzocht. Toen ze ons vertelde dat ze zich wilde laten dopen, zei ze dat ze eerst nog een paar vragen voor me had. Haar eerste vraag verraste mij. ‘Doet je vader aan houtbewerking?’ vroeg ze. ‘Ja,’ zei ik, en ik vond het een vreemde vraag. ‘Heb je ooit met hem in zijn werkplaats gewerkt toen je jonger was?’ vroeg ze vervolgens. Nogmaals antwoordde ik bevestigend, en ik vond het raar dat ze vragen stelde waar ze de antwoorden op leek te weten. Haar volgende vraag verraste mij volkomen. ‘Droeg je een rood met wit flanellen overhemd als je je vader in de werkplaats hielp?’ Ze zag dat de vraag me heel erg verbaasde. Bijna tien jaar eerder was mijn opa overleden. Ik had een van zijn overhemden bewaard om in de houtwerkplaats te gebruiken waar mijn vader en ik een modelzeilboot bouwden in de twee weken waarin we zijn nalatenschap afhandelden. Ik vroeg me af of ze mijn familie op die grote overzeese afstand had opgespoord en op de een of andere manier iets over mijn verleden te weten was gekomen. Ze zag dat ik versteld stond van wat ze wist, dus ze ging verder. ‘Ik zal vertellen waarom ik dit vraag,’ zei ze. ‘Toen ik negen jaar geleden voor het eerst de mormoonse zendelingen tegenkwam en in het Boek van Mormon las, bad ik tot God en vroeg of ik lid moest worden van deze kerk. Na mijn gebed lag ik stil in bed. Ik sloot mijn ogen en en er flitste een beeld door mijn gedachten. Ik zag een vader en zoon aan het werk in een houtwerkplaats. De jongen was nog jong en droeg een rood met wit flanellen overhemd. Ik hoorde geen stemmen, maar kreeg een erg goed gevoel, en tevens het gevoel dat die jongen de zendeling was die me zou dopen! Ik had geen idee dat het negen jaar zou duren, maar toen jij voor het eerst bij mij binnenkwam, wist ik dat jij die jongen was!’ Op de laatste dag van mijn tweejarige zending in Engeland gingen we samen de wateren van de doop in. Zien dat andere mensen net zulk geluk ervaren als ik was erg lonend! Ik kan geen betere reden bedenken om andere mensen te dienen dan te delen in hun vreugde en te weten dat onze Heiland blij is met elke ziel die tot Hem wordt gebracht, net als deze fijne zuster. We gaan op zending omdat we onze Heiland Jezus Christus liefhebben en omdat we onze geestbroeders en -zusters liefhebben.

Hoe ik mijn geloof naleef

Toen ik veertien was, kreeg ik als diagnose te horen dat ik botkanker had in mijn linkerbeen. De daaropvolgende twee jaar moest ik telkens terug naar het ziekenhuis voor chemotherapie en een stuk of negen operaties, waaronder een amputatie van mijn been boven de knie. Als actieve veertienjarige kon ik toen alleen maar actief blijven en me concentreren op ‘normaal’ zijn. Op school werd ik skinhead genoemd en bedreigd door andere scholieren die niet wisten waarom ik geen haar had. Ik werd gemeden door andere kinderen die dachten dat kanker misschien wel besmettelijk was, en ik kreeg nog heel veel andere reacties. Ik probeerde altijd positief te blijven, mezelf eraan te herinneren dat als God een plan voor me had, ik me verder nergens zorgen over hoefde te maken. Ik mis dat kinderlijke geloof dat zo moeilijk wordt om vast te houden als het leven ingewikkelder wordt. Na de kanker werden me vaak vragen gesteld zoals ‘Was dat nou niet verschrikkelijk voor je?’ en ‘Was je niet vreselijk depressief toen je dat allemaal meemaakte?’. Ik moest denken aan die avonden in een ziekenhuisbed, wetend dat mijn amputatie eraan zat te komen, hopend dat ik het zou overleven, maar ik ervoer verder geen van die emotionele lasten. Ik besefte op een dag toen ik in het Boek van Mormon zat te lezen waarom dat zo was. De profeet Alma schreef het volgende over de komst van Christus: ‘En Hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen doorstaan; en wel opdat het woord wordt vervuld dat zegt dat Hij de pijnen en ziekten van zijn volk op Zich zal nemen’ (Alma 7:11). Ik besefte dat mijn eenvoudige vertrouwen op de Heiland het mogelijk had gemaakt om de lasten van mijn ziekte van mijn schouders te nemen, dat ze waren weggenomen door zijn verzoening! Dat had ik nooit eerder beseft, dat een oneindige verzoening me niet alleen van zonde kon redden, maar me ook verlossen van droefenis, wanhoop, ziekte en pijn. Sinds die tijd heb ik dat eenvoudige beginsel geprobeerd te onthouden en heb ik getracht de verzoening van Christus in elk aspect van mijn leven toe te passen. En elk aspect van mijn leven is gezegend door God! Ik geloof dat Hij voor ieder van ons oneindig veel zegeningen heeft. Sommige zijn vermomd als moeilijkheid, en vele zijn moeilijk als zegeningen te herkennen. Maar met zijn hulp, en met een beetje geloof van onze kant, kunnen we onvoorstelbare zegeningen krijgen. Net zoals men graag vertelt over iets dat hen zeer tot zegen is geweest, probeer ik anderen in de vreugde te laten delen die onze Heiland mij heeft gegeven, in de hoop dat zij dezelfde vreugde en redding zullen vinden die ik heb gevonden.