mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Clark

  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe

Over mij

Ik groeide niet zomaar in Utah op, maar in het achterland van Utah. Ik heb mijn hele leven gewandeld, gejaagd, gevist, tochten gemaakt, geskied, door de bergen gefietst, geklommen en abgeseild. Zo eenvoudig is het. Ik hou van de buitenlucht! Ik ben steeds meer van de buitenlucht gaan houden door er met mijn fantastische vrouw en prachtige dochters op uit te trekken. Zo genieten we van Gods scheppingen en krijgen we een hechtere gezinsband.

Waarom ik mormoon ben

Toen ik op mijn veertiende mijn vader verloor, was ik er kapot van. Omdat ik in de kerk ben opgegroeid, dacht ik veel na over haar leringen. Op een gegeven moment moest ik een beslissing nemen. Ik moest weten of de leringen over Gods koninkrijk en een eeuwig gezin echt waar waren. Ik wilde weten of ik voor eeuwig bij mijn vader en familie kon zijn. Ik wist dat ik mijn deel moest doen om een getuigenis te ontvangen. Aan het eind van het Boek van Mormon geeft Moroni ons een aansporing. Hij spoort iedereen die dit boek in handen krijgt aan om het te lezen en erover na te denken en te bidden. Hij belooft dat je een antwoord krijgt als je dat oprecht doet. Ik zal nooit vergeten dat ik op de aansporing van Moroni inging. Op mijn zeventiende las ik het Boek van Mormon. Ik las er echter niet alleen in, maar dacht ook over de mooie leringen van de Heiland na. Daarna bad ik oprecht tot mijn hemelse Vader. Ik vroeg Hem om die bevestiging dat het Boek van Mormon waar was. Het fijne, verootmoedigende antwoord dat toen kwam, zal me altijd bijblijven. Ik wist dat mijn hemelse Vader van mij hield, en ik wist dat ik inderdaad altijd bij mijn familie kon zijn. Ik begreep ook dat het leven niet makkelijk zou zijn. Gelukkig drong er die dag ook een andere waarheid tot me door: dat ik een Heiland had. Vergeving bestaat echt; het is tastbaar. Iedereen kan haar ontvangen! Ik heb mijn hemelse Vader die dag beloofd dat ik altijd zo goed mogelijk gehoor zou geven aan zijn oproep om te dienen. Elke dag is een reusachtige zegening. Ik probeer elke dag te leven naar wie ik ben — een zoon van mijn hemelse Vader. Ik heb echt een getuigenis. Het is mijn eigen getuigenis. Ik heb die door lief en leed ontwikkeld. Daarom ben ik gelukkig!!

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik heb veel mooie kansen gekregen om te dienen. Ik geef al heel lang graag les. De afgelopen tien jaar heb ik van alles met jongeren gedaan, van zondagsschoollessen tot talrijke avonturen in de buitenlucht. Deze jonge mensen hebben mijn leven verrijkt. Eerlijk gezegd hebben ze me veel meer geleerd dan ik hun geleerd heb. Kort geleden ben ik gevraagd om samen te werken met degenen die de jongeren en volwassenen wekelijks onderwijzen. Het fijnste is om naar die verschillende lessen te gaan en te voelen dat onze hemelse Vader van al zijn kinderen houdt. Het heeft mijn leven zeer verrijkt. Ik maak ook deel uit van diverse comités die met kerk- en gemeenschapsactiviteiten helpen, zoals barbecues, dienstbetoonprojecten, bijeenkomsten enzovoort.