mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Cécile

  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous

Over mij

Ik ben opgegroeid in een groot gezin, aan de rand van Parijs. Ik was het enige meisje in een gezin met acht jongens! Ik heb thuis geleerd hoe belangrijk het is om te geven en te delen. Met negen kinderen in een flat leerden we dat we elkaar moesten helpen. Ik ben modeontwerpster en heb voor enkele van de grootste modehuizen in Parijs gewerkt, maar het langste voor Christian Dior. Ik hou van kleine kinderen en vind grote voldoening in het geven van hulp aan wezen in ontwikkelingslanden zoals Nepal en Marokko.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben opgevoed door fantastische ouders met een ander geloof. In mijn studententijd bezocht ik de Verenigde Staten en bracht ik een paar dagen in Utah door. Ik was onder de indruk van de mormonen en voelde daar iets vredigs. Drie jaar later klopten er mormoonse zendelingen bij me aan. Ik liet ze binnen en luisterde naar hun boodschap. Maar ik zei dat ik pas lid van hun kerk kon worden als ik echt zeker wist dat wat ze me leerden waar was. Ze gaven me een exemplaar van het Boek van Mormon, maar ik liet het ongeopend op tafel liggen. Toen zag ik het op een dag liggen en dacht: ‘Ik moet het lezen.’ En dus begon ik het te bestuderen. Daarmee begon ik aan een proces om er zelf achter te komen of Jezus Christus echt leeft. Op een avond knielde ik in gebed neer voor een antwoord op deze vraag. Ik zei tegen mezelf dat ik pas zou ophouden met bidden als ik een antwoord had. Ik bad de hele avond, iets wat ik nog nooit had gedaan. En toen kreeg ik het antwoord. Het is moeilijk te beschrijven. Ik werd overstelpt door een gevoel van vrede en licht. Alles werd duidelijk. En ik wist dat Jezus leefde en dat dit zijn kerk was, en dat ik het niet kon ontkennen. De volgende dag zei ik tegen de zendelingen dat ik wist dat Jezus leeft en dat ik wist dat ze me de waarheid vertelden. Ik werd al spoedig daarna gedoopt. Ik ben mormoon omdat ik er achter kwam dat dit echt de kerk van Jezus Christus is. Dat was meer dan 37 jaar geleden en ik heb sindsdien geprobeerd mijn leven te leiden zoals Jezus dat zou willen.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik leef naar mijn geloof doordat ik probeer het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Hij heeft ons gevraagd om andere mensen te dienen, de armen en de behoeftigen te helpen, de zieken en de verdrukten te troosten. Daar heb ik mijn leven aan gewijd.