mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Al

  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns

Over mij

Ik ben in het noorden van Utah in een gezin met acht kinderen opgegroeid. Toen ik twaalf was, overleefde ik een gevecht met kanker, wat mijn leven heeft veranderd. Later ging ik twee jaar lang voor de mormoonse kerk op zending naar Parijs. Toen ik terugkwam, huwde ik de vrouw van mijn dromen, Lisa, die nog steeds de liefde van mijn leven is. Ze heeft zich moedig door mijn tien jaar als vuurwerkmaker en student heengeslagen. Intussen hebben we zelf vier kinderen en twee kinderen geadopteerd. We zijn door het hele land verhuisd en hebben veel avonturen beleefd. Nu wonen we in een kleine plaats in Texas, waar ik de plaatselijke tandarts voor kinderen ben. Mijn vrouw is eigenares van een danszaal en regelt de zakelijke kant van mijn praktijk. We zijn bezig met de adoptie van een zevende kind en proberen uit te pluizen hoe we ons leven nog gekker kunnen maken. Ik hou van American football in Nebraska, vissen, vuurwerk en tijd met mijn vrouw en kinderen doorbrengen. Ik ben niet volmaakt, maar probeer het beste uit mezelf te halen. De Heer heeft ons enorm gezegend.

Waarom ik mormoon ben

In de eerste plaats ben ik mormoon omdat ik de diepeovertuiging heb dat Jezus Christus mijn Heiland is. Dankzij zijn voorbeeld en offer kan ik iets goeds voor mezelf en anderen betekenen en ondanks al het leed om ons heen heel gelukkig worden. Dankzij de bindende beloften en leringen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kan ik tot God en zijn wegen naderen en de beloften van groot geluk erven. Ik ben ook mormoon omdat ik heel zeker weet dat het Boek van Mormon het woord van God is. Ik heb dat boek talloze keren gelezen en weet dat het het evangelie van Jezus Christus bevat. Ik weet ook dat wie dit boek leest, God in geloof om hetzelfde antwoord kan vragen dat ik heb gekregen: dat het waar is. Ik heb ook een sterk getuigenis van Joseph Smith, die in naam van God de ware kerk van Christus heeft hersteld en die ervoor heeft gezorgd dat we het Boek van Mormon hebben. Wat God me heeft laten voelen, bevestigt dat zonder enige twijfel. Ik weet dat God ons op deze levensreis niet aan onszelf heeft overgelaten. Ik geloof dat God profeten stuurt om zijn volk te leiden. Dat deed Hij in tijden van weleer en dat doet Hij nog steeds. Ik weet dat God in onze tijd een man als profeet heeft geroepen. Ik twijfel er niet aan dat God zijn kerk leidt bij monde van profeten en apostelen, van Joseph Smith tot onze huidige profeet, Thomas Monson. Ik heb een groot en blijvend getuigenis van die waarheid. Ten slotte ben ik mormoon vanwege de leefstijl en de belofte, die ik door het naleven van Gods geboden kan erven, dat ik niet slechts in dit leven bij mijn gezin kan zijn, maar voor altijd. Alleen in de kerk kan die belofte worden waargemaakt. Hier bevindt zich de macht om een gezin voor eeuwig te verbinden, wat mij heel gelukkig maakt. Ik ben mormoon en na een leven aan ervaringen weet ik zonder twijfel dat ik op de juiste plek ben. Dat heeft God me verteld. Als ik leef zoals Hij dat wil, heeft Hij grote plannen met mij.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik breng mijn geloof op veel manieren in praktijk. Hier volgen er een paar. Christus hield van de kleine kinderen en raadde ons aan om meer zoals zij te worden. Daarom heb ik mij thuis en op het werk omringd met kinderen. Zij geven me het goede voorbeeld. Ik voel me gezegend dat ik de wereld door hun ogen kan zien. Ik ben veel gelukkiger door alle kinderen om mij heen, zowel op mijn werk, waar ik pakweg honderd kinderen per dag zie, als thuis met mijn zeven kinderen. Ik zie wel in waarom Christus graag kinderen om Zich heen had. Mijn toewijding aan het helpen van kinderen heeft mijn leven een doel gegeven. Ik ben kindertandarts. Ik weet niet veel van boekhouden, maar God heeft gezegd dat Hij zwakke dingen sterk kan maken. Ik ben administrateur en boekhouder van mijn plaatselijke kerkgemeenschap. Hij helpt me en vertelt me om iets nieuws te leren. Niemand in de kerk krijgt iets voor zijn of haar diensten terug. Ik voel me echt gezegend dat ik God van mijn tijd kan geven en dat Hij me bijstaat. Ook breng ik mijn geloof in praktijk door wat ik erover leer dagelijks na te leven. Zo leer ik bijvoorbeeld om hard te werken. Ik leer om eerlijk te zijn. Ik leer dat al Gods kinderen gelijk zijn en gelijk behandeld moeten worden. Ik leer om altijd te blijven leren. Ik leer om mijn best te doen en anderen uitkomst te bieden. Ik leer om mijn geschenken van God met anderen te delen. Ik leer dat je een goed leven moet proberen te leiden als je gelukkig wil zijn. Ik breng mijn geloof in praktijk doordat ik net als iedereen gelukkig probeer te worden. Sommigen kiezen voor populaire methoden voor voldoening op korte termijn of voor de makkelijke weg, omdat er opwinding of een beloning beloofd wordt. Anderen kiezen de weg die het meest voor de hand ligt of geaccepteerd wordt. Niettemin breng ik mijn geloof in praktijk door voor Gods weg te kiezen, omdat ik weet dat Hij werkelijk wil dat ik gelukkig word. Daarom glimlach ik veel, omdat ik Gods plan voor mij ken.