mormon.org Wereldwijd

Hallo, ik ben Andres

  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez

Over mij

Ik woon in een warm klimaat en ik doe graag buitenactiviteiten. Ik hou van kamperen aan een meer, aan het strand of in de bergen. Ik geniet ervan het weekend samen met mijn gezin door te brengen. We gaan dan zwemmen, skiën, bootje varen of zijn gewoon samen. Op zo’n momenten ben ik het gelukkigst. Ik heb een geweldig gezin. Ik ben al twintig jaar getrouwd met mijn lieve vrouw. Ze is een heel bijzondere vrouw. Samen hebben we een vijftienjarige dochter en een zeventienjarige sportieve zoon. Zij maken me erg gelukkig. Door lid te zijn van deze kerk begrijp ik mijn rol als vader, echtgenoot, broer en burger beter. Ik heb er ook door geleerd dat het belangrijkste werk dat ik ooit zal verrichten bij mij thuis plaatsvindt. Ik heb geleerd dat mijn voornaamste taak de zorg voor en het dienen van mijn gezin is. Ik zou ze voor geen geld willen missen.

Waarom ik mormoon ben

Ik ben als lid van deze kerk opgegroeid. Toen ik ouder werd, begon ik te beseffen waarom ik mormoon ben. Ik besloot dat ik mormoon was omdat ik geloof dat gezinsbanden eeuwig zijn en zelfs de dood ze niet kan breken. Ik ben mormoon omdat ik geloof dat we elkaar als gezinsleden kunnen beschermen tegen de gevaren van deze wereld. We kunnen elkaar aansporen zedelijk rein te blijven en elkaar eraan herinneren dat we een eeuwig gezin zijn. Ik ben mormoon omdat ik begrijp dat ik een zoon van een God ben die me liefheeft, en ik heb Hem lief. Hij bestaat echt, heeft een lichaam en ieder van ons kan Hem bereiken. Ik ben mormoon omdat ik besef dat we een Heiland, een Verlosser, nodig hebben om terug te keren tot de God die ons geschapen heeft. Ik ben mormoon omdat ik de belangrijke, cruciale rol begrijp die de vrouw speelt in de schepping en in de uitvoering van het plan van geluk. Maar ik ben vooral mormoon omdat ik weet dat ik op een dag voor eeuwig samen zal zijn met al mijn dierbaren.

Hoe ik mijn geloof naleef

Ik probeer om een goede en eerlijke man te zijn. In mijn roeping in de kerk dien ik momenteel ongeveer 3.500 mensen. Hen dienen en helpen neemt wekelijks twaalf tot vijftien uur in beslag. Ik ben verantwoordelijk voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar. Ik moedig ze aan mee te doen met het scoutingprogramma en goede burgers, studenten, zonen en dochters te zijn. Ik probeer ze te inspireren om zedelijk rein te zijn en de geboden en plaatselijke wetten te onderhouden. We grijpen elke kans aan om de mensen in onze buurt te dienen. Met mijn zoon bezoek ik maandelijks drie tot vier gezinnen die ons zijn toegewezen. We zorgen ervoor dat in al hun behoeften is voorzien. We bezoeken hen en brengen hun een boodschap van hoop, liefde en geloof. Dat geeft ons de kans om anderen te dienen en onze naasten lief te hebben, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst of nationaliteit.