mormon.org Wereldwijd

Wat is de zustershulpvereniging?

Officieel antwoord

De zustershulpvereniging is de oudste en grootste vrouwenorganisatie ter wereld. De zustershulpvereniging is in 1842 opgericht voor vrouwen van achttien jaar en ouder. Het doel ervan is geloof en rechtschapenheid te ontwikkelen, het gezin te versterken en mensen in nood te helpen.

  • Meer tonen

  • Als mormoon is de zustershulpvereniging een essentieel onderdeel van mij. Op zondag ga ik naar een bijeenkomst waar alleen de vrouwen bij elkaar komen om meer te leren over Jezus, zijn evangelie en Gods plan voor zijn kinderen. We bespreken hoe we een betere vrouw, moeder en vriendin kunnen worden. Als vrouw in de zustershulpvereniging doe ik mijn deel in de gemeenschap door mensen in nood een maaltijd te brengen, of vrouwen te bezoeken die eenzaam zijn of leed doormaken. Ik vind het fijn om mijn vriendinnen in de zustershulpvereniging te vertellen wat ik heb geleerd en waar zij iets aan kunnen hebben. Met de hulp van de zustershulpvereniging heb ik op 19-jarige leeftijd het verlies van mijn moeder en op 28-jarige leeftijd een echtscheiding beter kunnen verwerken. Ik was dankbaar voor de zustershulpvereniging toen mijn dochter blind werd, mijn zoon epilepsie kreeg en ik kanker kreeg. De vrouwen van de zustershulpvereniging hebben me door mijn leed en verdriet heen geholpen. Ik weet niet hoe ik er nu aan toe zou zijn als ik niet de zorg, steun en troost van mijn vriendinnen had gehad. De zustershulpvereniging is een gepaste naam. We verlenen hulp aan iedereen in nood (niet alleen aan vrouwen). Meer tonen

  • De zustershulpvereniging is een organisatie voor vrouwen. Ze komen bij elkaar en bedenken manieren om mensen met geestelijke, stoffelijke of andere behoeften te helpen. Vrouwen van de zustershulpvereniging proberen hun talenten te ontwikkelen, anderen te dienen en het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Er heerst een sterk gevoel van zusterschap omdat de vrouwen van de kerk elkaar bezoeken en elkaars lasten helpen dragen. Meer tonen

  • De zustershulpvereniging is een geweldige vereniging voor vrouwen in de kerk. Meer tonen

  • De ZHV is de wereldwijde organisatie voor vrouwen in de mormoonse kerk. Het is een van de grootste vrouwenorganisaties ter wereld! Je zou kunnen zeggen dat het een ‘vrouwenvereniging’ is, of een ‘liefdadigheidsorganisatie’, en in zekere mate zijn beide een beschrijving van de zending van de zustershulpvereniging. We komen op zondag bijeen en hebben gedurende de maand geregeld activiteiten en evenementen om ons te helpen met het ontwikkelen van onze talenten, het leren van nieuwe vaardigheden en het dienen van ons gezin en onze gemeenschap. Het motto van de zustershulpvereniging is: ‘De liefde vergaat nimmermeer’, wat rechtstreeks uit de nieuwtestamentische leringen van Paulus aan de Korintiërs komt. Volgens mij heeft dat motto ten minste twee betekenissen: 1. [Naasten]liefde wordt in deze bijbelse passage beschreven als de reine liefde van Christus. En we weten dat als we handelen uit de reine liefde van Christus, of als we door onze handelingen blijk geven van Christus’ liefde, we niet kunnen falen. 2. In een wereldser zin is naastenliefde te definiëren als hulp geven aan mensen in nood, het algemene welzijn te bevorderen, of op te treden voor het welzijn van de mensen in het algemeen. Ik geloof dat geen enkele daad van naastenliefde onbeduidend is. De ZHV pakt beide betekenissen op en moedigt haar leden aan om, kort gezegd, goed te doen! We proberen het voorbeeld van Jezus te volgen, actief te zijn in ons gezin, onze kerkgemeente en onze gemeenschap door positieve, opbouwende en bemoedigende hulp te geven aan de mensen om ons heen — niet alleen maar leden van onze kerk, maar iedereen! Ik vind dat vrouwen unieke gaven en vaardigheden hebben om de sfeer om hen heen te beïnvloeden, en dat de zustershulpvereniging me daarmee helpt. Meer tonen

Geen resultaten