mormon.org Wereldwijd

Wat is het woord van wijsheid waar mormonen het over hebben?

Officieel antwoord

Ons lichaam is een kostbare gave van God. Om ons te helpen ons lichaam en onze geest gezond en sterk te houden, heeft God in 1833 aan Joseph Smith een gezondheidswet gegeven. Die wet wordt het woord van wijsheid genoemd (zie Leer en Verbonden 89:1-21).

God heeft niet alleen gezegd dat we gezond moeten eten voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, Hij heeft zich ook uitgesproken tegen het gebruik van:

 • Tabak.
 • Alcohol.
 • Koffie en thee.
 • Drugs.

God belooft lichamelijke en geestelijk zegeningen aan wie het woord van wijsheid naleven. Tegenwoordig verdedigen wetenschappers dezelfde principes die een liefdevolle God bijna twee eeuwen geleden aan Joseph Smith openbaarde.

 • Meer tonen

 • Ons lichaam is een geschenk van God. God heeft in 1833 een gezondheidswet aan Joseph Smith gegeven, zodat we ons lichaam en onze geest gezond en sterk kunnen houden. Die wet staat bekend als het woord van wijsheid en staat in Leer en Verbonden 89. In die afdeling staat dat gezonde eetgewoonten en lichamelijke en geestelijke gezondheid belangrijk zijn. God heeft ook het gebruik van alcohol, koffie, thee, tabak en drugs verboden. De Heer belooft grote geestelijke en lichamelijke gezondheid aan wie het woord van wijsheid naleeft. Tegenwoordig verdedigt de wetenschap dezelfde principes die onze hemelse Vader ons bijna twee eeuwen geleden gegeven heeft. Meer tonen

 • Het woord van wijsheid is een openbaring van God, waarin staat hoe wij gezond kunnen leven. Eenvoudig gezegd betekent gehoorzaamheid aan die richtlijnen dat je toezegt om je te onthouden van tabak, drugs, alcohol, thee en koffie. Meer tonen

 • Als dokter, gespecialiseerd in voeding en diabetes, geloof ik dat het mijn plicht is om vanuit mijn hart en mijn verstand te getuigen dat het woord van wijsheid een gebod is dat door God aan Joseph Smith, de profeet van de herstelling, is gegeven. Velen zullen zeggen: ‘Dat zijn goede beetjes raad voor een gezond leven’, maar ik zeg: ‘Nee! Het is meer dan dat: het is zuivere openbaring uit de hemel! Het is zuivere kennis van God, in een tijd (de negentiende eeuw) dat de kennis van de mens nog zo beperkt was dat niemand zich had kunnen inbeelden dat bijvoorbeeld te veel vlees eten in plaats van plantaardige eiwitten (zoals peulvruchten) en het gebruik van tabak, over de hele wereld tot tweederde van de chronische aandoeningen en zelfs de dood kon leiden! Zoals hart- en vaatziekten en kanker!’ Met een 27-jarige loopbaan als arts zie ik in dat dit gebod, ontvangen door de profeet Joseph Smith, van goddelijke aard is. Ik kan de verandering in het leven zien van hen die voor medisch advies komen en die ik help met de volledige kennis die ik heb opgedaan. Ik voel elke keer vreugde als een patiënt, na zijn levensstijl te hebben verbeterd, zijn obesitas, diabetes of dyslipidemie overwint en iemand vol leven, gezond en gelukkig wordt. Meer tonen

 • Het woord van wijsheid is een gebod dat God ons door middel van Joseph Smith heeft gegeven. Het leert ons hoe we ons lichaam moeten respecteren. De bekendste onderdelen van het woord van wijsheid verbieden ons om drugs, tabak, alcohol, thee en koffie te gebruiken. Maar het woord van wijsheid leert ons ook dat we veel fruit, groente en granen moeten eten zodat ons lichaam gezond kan blijven. Als we dit gebod naleven, worden we gezegend met lichamelijke en geestelijke gezondheid. Meer tonen

 • Voor mij is het woord van wijsheid een van de prachtigste hedendaagse openbaringen. De Heer zegt: ‘Ten gevolge van de listen en lagen die in de laatste dagen in het hart van samenspannende mensen bestaan en zullen bestaan, heb Ik u gewaarschuwd en waarschuw Ik u van tevoren, door u dit woord van wijsheid door openbaring te geven. Ieder gewas op zijn tijd, en iedere vrucht op haar tijd; al deze moeten met beleid en dankzegging worden gebruikt. Ja, ook het vlees van dieren en van de vogels van de lucht, heb Ik, de Heer, verordonneerd voor het gebruik door de mens met dankzegging; niettemin moet het spaarzaam worden gebruikt; en het is Mij welgevallig dat het niet wordt gebruikt, tenzij in de wintertijd, of in tijden van koude of hongersnood. Alle graan is verordonneerd voor het gebruik door mens en dier, om het hoofdvoedsel te zijn, niet alleen voor de mens, maar voor de dieren van het veld, en de vogels van de hemel, en alle wilde dieren die op de aarde lopen of kruipen; en deze heeft God gemaakt voor het gebruik door de mens uitsluitend in tijden van schaarste en hongersnood.’ LV 89:4, LV 89:11-15. Meer tonen

 • Het is geweldig advies voor een goede gezondheid. Meer tonen

 • Meer tonen

Geen resultaten