mormon.org Wereldwijd

Wat is geloof?

Officieel antwoord

Geloof hebben is hopen ‘op dingen die niet worden gezien, maar die waar zijn’ (zie Boek van Mormon, Alma 32:21 en Hebreeën 11:1). Elke dag handelen we naar datgene waarop onze hoop is gericht, maar waarvan we het eindresultaat nog niet kunnen zien. Dat lijkt op geloof.

Geloof in God is meer dan een theoretische mening over Hem. Als we geloof in God hebben, vertrouwen we Hem en zijn we bereid om naar dat geloof te handelen. Geloof is een krachtig actiebeginsel.

De profeet Alma uit het Boek van Mormon heeft geloof met een zaadje vergeleken. Als je een zaadje plant en verzorgt, zal het, als het een goed zaadje is, groeien en uiteindelijk vrucht dragen (Alma 32:28-43). Datzelfde geldt voor ons geloof. Als wij de geboden van God onderhouden, zijn woord bestuderen en een verlangen hebben om in Christus te geloven, zal ons geloof bij ons van binnen groeien.

  • ‘Geloof is niet volmaakte kennis van dingen hebben; indien gij dus geloof hebt, hoopt gij op dingen die niet worden gezien, maar die waar zijn’ (Alma 32:21). Dat is een van mijn lievelingsteksten omdat het een prachtige definitie van geloof is. Eerlijk gezegd zijn er Schriftteksten in de Bijbel en het Boek van Mormon die ik niet begrijp. Ik neem dan de tijd om met mijn hemelse Vader te praten en vraag Hem om me te laten zien wat er bedoeld wordt. Wanneer of als ik dan een antwoord krijg, moet ik met mijn geestelijke oren luisteren en in geloof aannemen dat het waar is. Ik moet vertrouwen dat alles wat mijn hemelse Vader me probeert te leren waar is. Ik heb die man nog nooit gezien of ontmoet — maar ik erken de grootheid van zijn woorden. Ik toets mijn geloof, vooral als de kruisiging wordt nagespeeld — je ziet dan soldaten gokken om kledingstukken van de Heiland, Jezus Christus. Ik bid nog steeds dat ik, met de kennis die ik nu bezit, niet diegene zou zijn die een teerling werpt voor een kledingstuk. Ik probeer mijn geloof steeds te versterken. Dat doe ik door de Schriften te bestuderen, naar de kerk en tempel te gaan. Ik probeer mijn taken in de kerk zo goed mogelijk uit te voeren. Ik onderhoud de verbonden die ik met mijn doop gesloten heb. Ik leef de verbonden na die ik in de tempel gesloten heb en besef dat ze afhankelijk zijn van mijn getrouwheid aan het evangelie van Jezus Christus. Het is de moeite waard. Meer tonen

  • Toen ik 42 was en voor het eerst een éénwieler leerde berijden, oefende ik geloof. Hoewel ik echt dacht dat ik zou vallen, leunde ik toch voorover omdat ik ook op de tips van mijn kinderen vertrouwde dat ik niet zou vallen als ik door zou trappen. Nu kan ik er een paar kilometer achter elkaar op fietsen! Ik oefen nog steeds geloof als ik dat doe, maar dat is nu minder hard nodig omdat ik in praktijk heb gebracht wat mijn kinderen mij geleerd hebben. Toen ik 22 was en voor het eerst het mormonisme onderzocht, oefende ik ook geloof. Nadat ik antwoord op mijn eerste gebed had ontvangen, handelde ik naar wat ik geleerd had, ‘leunde ik voorover’ en leefde ik jarenlang toegewijd het evangelie na. Ik oefen nog steeds geloof als ik dat doe, maar dat is nu minder hard nodig omdat ik jarenlang de bevestiging heb gekregen dat het evangelie waar is. In beide gevallen heb ik die kennis door toewijding en daden opgedaan. Dat werd alleen mogelijk door die eerste stap van geloof. Meer tonen

  • Geloof is op iemand of iets vertrouwen. Wat het evangelie betreft, is dat ons vertrouwen in Jezus Christus, waardoor we in Hem geloven en Hem gehoorzamen. Het is altijd op waarheid gebaseerd. Geloof is een wonderbaarlijke gave die tot hoop en naastenliefde leidt, wat de reine liefde van Christus is. Geloof motiveert ons om in actie te komen, om volgens de leringen van Christus te leven. En het biedt ons de kans om gelukkig te zijn en een eeuwig perspectief te hebben. Meer tonen

Geen resultaten