mormon.org Wereldwijd

Wie heeft het Boek van Mormon geschreven?

Officieel antwoord

Het Boek van Mormon is een testament dat getuigt dat Jezus Christus op aarde heeft geleefd, dat Hij de Zoon van God was en is. Het bevat de geschriften van profeten vanouds. Een van hen, Lehi, woonde rond 600 v.C. in Jeruzalem. God gebood Lehi om een kleine groep mensen naar Amerika te leiden. Daar groeiden zij uit tot een grote beschaving.

God bleef profeten onder dit volk roepen. Het Boek van Mormon is een verzameling geschriften van hun profeten en kroniekschrijvers. Het is genoemd naar Mormon, een van de laatste van deze profeten vanouds.

Deze profeten kenden het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen en de zending van Jezus Christus. Zij schreven op dat Christus na zijn opstanding aan de mensen in Amerika verscheen, ze in het evangelie onderwees en zijn kerk onder hen stichtte. Het boek bevat de leringen van Jezus Christus en getuigt van zijn verzoening en zijn liefde. Het bekrachtigt de Bijbel.

Het Boek van Mormon besluit met de grote belofte dat zij die het lezen en er oprecht over bidden door de Heilige Geest te weten kunnen komen dat het waar is (Moroni 10:4).

  • Dit boek heeft mijn leven veranderd. Het Boek van Mormon is een bundel van verslagen die dateren uit 600 v.C. – 400 n.C., maar die nog maar kort geleden, in het begin van de negentiende eeuw, uit het [hervormd] Egyptisch in het Engels zijn vertaald. Sindsdien is het vertaald naar honderden talen, waaronder Arabisch, Urdu, Hindi en Farsi. Het Boek van Mormon is door vele profeten in het oude Amerika geschreven. In een periode van bijna duizend jaar werden deze verslagen van generatie op generatie doorgegeven. Terwijl de Bijbel in het Midden-Oosten is geschreven, is het verslag dat wij als het Boek van Mormon kennen aan de andere kant van de wereld geschreven, met dezelfde dingen die God zijn kinderen wilde leren, namelijk: het doel van het leven, waarom we op aarde zijn en de belangrijke rol die Christus speelt. Het heet het Boek van Mormon omdat een profeet, die Mormon heette, de verslagen bijhield en aan zijn zoon doorgaf. Het is werkelijk Schriftuur, met hetzelfde doel als de Bijbel. Het is eveneens een getuige van Christus. Meer tonen

Geen resultaten