mormon.org Wereldwijd

Hoe ziet de mormoonse levenswijze eruit? Hoe leven mormonen?

Officieel antwoord

Een van de voornaamste redenen voor ons leven op aarde is om ‘vreugde’ te hebben (2 Nephi 2:25). Door persoonlijk gebed, schriftstudie en kerkgang gaan we beter begrijpen dat we vreugde en geluk kunnen vinden als we het plan van geluk van onze hemelse Vader en het evangelie van Jezus Christus leren kennen en als we ernaar streven om Gods ‘wet’ na te leven (Spreuken 29:18). Het gezin is een essentieel onderdeel van Gods plan, en onze levenswijze is op het gezin gericht. Door dienstbetoon, zendingswerk en bijdragen aan de samenleving willen we iedereen laten delen in het geluk dat we ontvangen.

  • Ik vind het moeilijk om te bepalen of ik een bepaalde levenswijze heb omdat ik mormoon ben. Met andere woorden, ik vind niet dat mijn levenswijze zoveel afwijkt van die van mijn meeste vrienden. Ik heb in veel verschillende gebieden gewoond, vooral in het oosten van de Verenigde Staten, waar ik meestal omging met mensen die geen lid van de kerk waren. Zonder enige twijfel kan ik zeggen dat mijn levenswijze niet zoveel afwijkt van die van mijn vrienden. Ik ga naar mijn werk, probeer een balans tussen werk en gezin te vinden, werk in de gemeenschap en in de kerk, en ik ga zo vaak mogelijk naar buiten om te fietsen. Mijn belangrijkste prioriteit is de beste echtgenoot en vader te zijn voor mijn lieve vrouw en kinderen. Meer tonen

Geen resultaten