mormon.org Wereldwijd

Zijn er beperkingen op het gebied van ras of huidskleur voor lidmaatschap in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en voor het ontvangen van het priesterschap?

Officieel antwoord

Er zijn geen beperkingen op het gebied van ras of huidskleur voor lidmaatschap in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen? Er zijn ook geen beperkingen op het gebied van ras of huidskleur voor het ontvangen van het priesterschap in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

In een officiële verklaring van de kerk staat: ‘Iedere getrouwe, daartoe waardige man in de kerk [mag] het heilig priesterschap […] ontvangen, met de macht om het goddelijk gezag daarvan uit te oefenen, en samen met zijn geliefden iedere zegening die daaruit voortvloeit te genieten, waaronder de tempelzegens. Bijgevolg mogen alle daartoe waardige mannelijke leden van de kerk tot het priesterschap worden geordend, ongeacht hun ras of huidskleur.’
(Leer en Verbonden, Officiële Verklaring–2, p. 368.)

Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, onderstreepte dit beginsel toen hij de National Press Club in Washington D.C. toesprak: ‘Wij geloven in het oude gezegde dat vele handen licht werk maken. Wij hebben een lekenpriesterschap en iedere man die goed leeft, komt in aanmerking om dit priesterschap te ontvangen.’

  • Geen enkel ras of huidskleur wordt buitengesloten; iedereen mag lid van de kerk worden. Ik ben Latijns-Amerikaans en ben in de jaren tachtig lid van de kerk geworden. Er is mij in de kerk nooit iets ontzegd vanwege mijn nationaliteit. Meer tonen

  • Dat vind ik een goede vraag. Dat was een van de voornaamste redenen waarom ik geen lid van de kerk wilde worden. We zijn allemaal slechts verschillende schakeringen van dezelfde kleur die God heeft geschapen. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Daarom moeten we op zijn opgetekende woorden vertrouwen en niet op het arm van het vlees. We mogen nooit harder lopen dan God ons toestaat. Maar begrip komt voort uit ons oprechte verlangen naar de waarheid. Een man van God is een man van God, ongeacht wat de mens aan de buitenkant ziet. Afhankelijk van onze getrouwheid krijgen we gaven van de Heer. En alle heilige zaken worden gegeven aan hen die daadwerkelijk in alles getrouw zijn, ongeacht ras of huidskleur. Meer tonen

  • Nee, die zijn er niet. Ik draag het priesterschap, wat mij en mijn gezin zeer tot zegen is. Er waren enige tijd beperkingen en het lijkt erop dat men het de kerk kwalijk nam, maar denk hier eens over na: ik heb in mijn onderzoeken geen enkele kerk of godsdienst in de Verenigde Staten of de rest van de wereld kunnen vinden die in de vorige eeuw niet op de een of andere manier aan discriminatie of segregatie deed. Mensen zijn verre van volmaakt (en daarom hebben we allemaal de invloed van een liefhebbende God nodig). Halverwege de negentiende eeuw werden leiders van onze kerk zwaar vervolgd omdat ze slaven met rust lieten en hen toestonden lid van de mormoonse kerk te worden. Hierom werden de mormonen met pek en veren ingesmeerd, werden ze afgeranseld en uit hun woningen verdreven. In feite stelde Joseph Smith — de eerste profeet van de kerk van de heiligen der laatste dagen — zich in 1844 kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten en was een van de speerpunten van zijn verkiezingsprogramma de afschaffing van de slavernij vóór 1850. Dit werd niet erg gewaardeerd in een staat waarin men slaven als eigendom bezat. Net als in elk ander geloof streven de leden ernaar om betere mensen te worden door de beginselen waarin de Heiland onderwees volledig na te leven. We bereiken dat regel op regel, voorschrift op voorschrift. Dat gezegd hebbende wijs ik erop dat de kerk een officiële verklaring heeft uitgegeven, die in de mormoonse Schriften is opgenomen, dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geen enkele vorm van discriminatie van mensen met welke huidskleur ook toestaat op geen enkel niveau in de kerk. Ik ben mij niet bewust van andere godsdiensten die zo’n officieel document in hun Schriften hebben, zoals de Schriften die wij heiligen der laatste dagen allemaal gebruiken. Er schuilt grote kracht in persoonlijke openbaring en die is te ontvangen door ieder die de Heer zoekt en ernaar verlangt om zijn wil te doen. Het is geweldig! Meer tonen

Geen resultaten