mormon.org Wereldwijd

Wat zijn enkele manieren waarop De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mensen over de hele wereld helpt?

Officieel antwoord

Het evangelie van Jezus Christus leert mensen dat zij elkaars lasten moeten dragen (Galaten 6:2). Over de hele wereld staat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen klaar om met haar leden hulp te verlenen als een gebied door een grote ramp wordt getroffen of als er zich moeilijkheden voordoen die men zelf niet kan oplossen.

De hulp is voor mensen in nood, ongeacht hun godsdienst, afkomst of nationaliteit. Humanitaire hulp wordt verleend in 147 landen, met een geschatte jaarlijkse waarde van tientallen miljoenen euro’s.

Latter-day Saint Charities is een liefdadigheidsorganisatie van de kerk die:

  • Voedsel distribueert.
  • Hulp verleent bij rampen, door bv. vrijwilligers te leveren om puin te ruimen, kerkgebouwen open te stellen voor onderdak, en gratis voedsel, water en medische hulpgoederen te leveren.
  • Projecten bekostigt en bevordert om getroffen gebieden er weer bovenop te helpen.
  • Zelfredzaamheid bevordert.
  • Mensen helpt om een thuiswerkbedrijfje te beginnen.

Bezoek de website Provident Living van de kerk voor meer informatie over de humanitaire hulpverlening van de kerk.

  • Ik heb het geluk dat ik door de kerk ben gevraagd om op een humanitaire zending te gaan. Ik heb zelf gezien hoeveel hulp ze aan de hele wereld bieden. Deze humanitaire projecten hebben niets met evangelieonderwijs te maken. Het doel ervan is slechts om anderen te helpen. Ik hou me bezig met neonatale reanimatie, maar de kerk heeft ook uitgebreide rolstoelprojecten voor gehandicapten, schoonwaterprojecten voor gemeenschappen waar er geen schoonwatervoorraad is en hulp in noodsituaties. Al deze projecten worden gefinancierd door rechtstreekse bijdragen aan de kerk voor humanitaire behoeften. Meer tonen

Geen resultaten