mormon.org Wereldwijd

Hoe kom ik te weten of het mormonisme waar is?

Officieel antwoord

God is de bron van alle waarheid. Hij heeft u lief en wil uw vragen beantwoorden. Hij wil u helpen om de waarheid te herkennen als u daar oprecht naar zoekt en Hem om leiding vraagt. U kunt te weten komen dat wat u geleerd hebt de waarheid is (zie Jakobus 1:5-6; Boek van Mormon, Moroni 10:4-5).

  • Bid oprecht tot uw hemelse Vader. Vraag Hem of wat u geleerd hebt de waarheid is.
  • Blijf studeren en goed nadenken over wat u leert.
  • Luister met uw hart naar de zachte inspiratie van de Heilige Geest die in uw geest en verstand de waarheid influistert.
  • Leef Gods geboden na zodat u de ingevingen van de Heilige Geest kunt voelen.

U kunt gevoelens van gemoedsrust, hoop, troost en geluk ontvangen, zoals u hebt gelezen. Als dat gebeurt, weet u dat de Heilige Geest tot u van de waarheid getuigt.

  • Sinds ik zo’n twintig jaar geleden mormoon ben geworden, ben ik het mormonisme steeds beter gaan begrijpen. Hoe? De leringen ervan klinken waar. Schijnbaar ongerelateerde leringen wijzen allemaal op hetzelfde basisplan — dat God van me houdt en wil dat ik mijn keuzevrijheid leer gebruiken. Door de beginselen ervan toe te passen, is mijn gezin heel gelukkig. Meer tonen

  • Ook u kunt te weten komen of het mormonisme waar is door zelf enkele eenvoudige dingen te doen. Een goed begin is een gesprek met de zendelingen in uw omgeving, of met een van uw mormoonse vrienden. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden en eventuele onduidelijkheden toelichten. Maar dat is niet alles. Zorg dat u een eigen exemplaar van het Boek van Mormon krijgt. Lees het! Denk na over wat u leest. U zult merken dat wanneer u het boek leest, uw verstand wordt verlicht. Dan zult u iets in uw hart voelen. Het zal u goed in de oren klinken. Ten slotte moet u in gebed gaan. Vraag God om u in uw hart en verstand te laten weten of het mormonisme de waarheid is. Hij zal u antwoorden. Meer tonen

Geen resultaten