mormon.org Wereldwijd

Hoe worden de activiteiten van de mormoonse zendelingen gefinancierd?

Officieel antwoord

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen onderwijst mensen actief in het herstelde evangelie van Jezus Christus. Momenteel zijn er zo’n 53 duizend zendelingen over de hele wereld die anderen vertellen over de vreugde die ze in het evangelie hebben gevonden. De meesten van hen zijn jonge, ongehuwde mensen die anderhalf tot twee jaar op eigen kosten zendingswerk doen. Deze zendelingen hebben een boodschap over Jezus Christus en zijn verzoening voor alle mensen. Ze vertellen over het grote heilsplan van onze hemelse Vader, waardoor alle mensen de kans krijgen om bij Hem terug te keren.

  • Onze zoon heeft zijn studie onderbroken en is op een voltijdzending gegaan. Net als veel gezinnen staan we maandelijks een standaard bedrag af dat voor iedere zendeling even veel is. Als een gezin zich dat niet kan veroorloven, schieten andere leden van de kerk bij. Meer tonen

  • Zendelingen gaan op eigen kosten op zending. Hun getuigenis van het evangelie is zo oprecht. Ze willen tot iedereen getuigen. Ze zetten hun studie, werk, familie en vrienden opzij om de Heiland, Jezus Christus, twee jaar (voor jongemannen) of anderhalf jaar (voor jonge vrouwen) te dienen. Meer tonen

Geen resultaten