mormon.org Wereldwijd

Hoe is het om mormoon te zijn?

Officieel antwoord

Een van de voornaamste redenen voor ons leven op aarde is om ‘vreugde’ te hebben (2 Nephi 2:25). Door persoonlijk gebed, schriftstudie en kerkgang gaan we beter begrijpen dat we vreugde en geluk kunnen vinden als we het plan van geluk van onze hemelse Vader en het evangelie van Jezus Christus leren kennen en als we ernaar streven om Gods ‘wet’ na te leven (Spreuken 29:18).

Het gezin is een essentieel onderdeel van Gods plan, en onze levenswijze is op het gezin gericht. Door dienstbetoon, zendingswerk en bijdragen aan de samenleving willen we iedereen laten delen in het geluk dat we ontvangen.

  • Als je mormoon bent, maak je deel uit van een aanmoedigende, liefdevolle, getalenteerde groep mensen die een gezamenlijk doel hebben: elkaar helpen betere mensen te worden! Met de kern die op geloof in Christus is gebaseerd, leven we wel in deze wereld, maar proberen we niet VAN deze wereld te zijn. De kerk is slechts een organisatie die ons karakter en ons dagelijks leven probeert te verbeteren. Ik sta vaak versteld van het feit dat ik overal ter wereld een kant-en-klaar netwerk van mensen heb, die me niet alleen in tijden van nood zullen helpen, maar die dat met plezier doen. Mij netwerk van de Stanford Business School is geweldig. Ik ben lid van de Young President's Organization, met leden over de hele wereld. Maar die geweldige netwerken zijn niets vergeleken bij de liefde en steun die ik van andere kerkleden krijg. Volgens mij is er geen vergelijkbare organisatie op aarde. En ik weet zeker dat het gezamenlijke doel om goede daden te verrichten, om de Heiland te volgen, om elke dag een beetje vooruitgang te maken, tot het fantastische en zeldzame gevoel leidt dat je nooit alleen bent. En omdat ik mormoon ben, krijg ik natuurlijk veel kansen om de liefde van de Heiland te voelen, om in Hem en zijn verzoening te geloven, en om elke dag mijn best te doen om te voldoen aan het doel dat God voor mij gesteld heeft. Meer tonen

  • Door persoonlijke en gemeenschappelijke studie streven de leden van de kerk actief geestelijke groei en begrip na. Die studies, gecombineerd met gebed en diepe overdenking van onze eeuwige aard en band met God, zorgen voor gemoedsrust en geven betekenis aan de wisselvalligheden van het leven. Het geloof is gebaseerd op vrijwilligers. De kerk heeft geen betaalde geestelijken. Derhalve bekleden vrijwilligers haar dienstbetoon- en leiderschapsfuncties. Door die onderlinge afhankelijkheid ontstaat er een levendige gemeenschap, waar ze in elkaars behoeften voorzien. Iemand die naar de leer en geboden van het mormoonse geloof leeft, onderscheidt zich van anderen — onthouding van alcohol en pepmiddelen of verzet tegen andere maatschappelijk aanvaarde normen kan persoonlijk en sociaal moeilijk zijn. Als iemand echter oprecht bij deze beginselen wil blijven en de keuzen van anderen nederig respecteert, voelt hij of zij een hoog lonend evenwicht. De leden worden aangemoedigd om hun normen met de ‘Geest van de wet’ in plaats van op de ‘letter’ na te leven. Het gezin wordt als eeuwig beschouwd en bestaat uit ongehuwde jongeren, weduwen en weduwnaars, alleenstaande ouders, echtparen wier kinderen de leeftijd van een volwassene bereikt hebben en jonge gezinnen. Ieder van hen is van grote waarde en krijgt aandacht van algemene leidinggevenden en hulporganisaties. Meer tonen

  • Het is een enorme verplichting — het kost veel tijd en veel inzet. Maar we krijgen er ook de belangrijkste zegeningen door. Meer tonen

  • Ik kom in de bergsport veel mensen tegen die zeggen dat zij de bergen als hun godsdienst beschouwen. Ze zeggen dat ze tegen ‘georganiseerde godsdienst’ zijn en vinden die vaak te beperkend. Ik voel me in de bergen ook dicht bij God, maar vaak wordt me gevraagd: ‘Wat is er mis mee om gewoon te doen wat je gelukkig maakt?’ ‘Waarom zoveel regels?’ ‘Hoe kun je gelukkig zijn met al die beperkingen?’ Dat vond ik vroeger moeilijke vragen. Ik vind dat we gelukkig moeten zijn. Onlangs besefte ik dat ik ook zo leef. Ik doe wat me gelukkig maakt. Ik houd van dit evangelie! Het vervult mijn leven met vreugde, geeft me kracht en beurt me op als ik val. Mijn levenswijze maakt me gelukkig. God kent onze aard en Hij weet wat ons de grootste vreugde geeft. We kunnen ons hele leven lang op onze eigen manier naar geluk zoeken, of we kunnen een kortere weg nemen naar waar geluk door Gods leringen en wetten te volgen. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die gelukkiger was doordat hij niet volgens het evangelie leefde! Gods wetten beperken ons uitsluitend in de mogelijkheid om onszelf en andere te schaden, verslaafd te raken, of afgeleid te worden van waar geluk door het te zoeken op plekken die ons nooit ware en blijvende vreugde kunnen bieden. De vraag is niet ‘Moeten we doen wat ons gelukkig maakt?’ maar ‘Wat is waar geluk en wat maakt ons écht gelukkig?’. Ik heb het gevoel dat ik het antwoord heb op beide vragen, en dat is zowel troostrijk als erg opwindend! Meer tonen

Geen resultaten