mormon.org Wereldwijd

Helpen mormonen alleen andere mormonen?

Officieel antwoord

Veel werk in de kerk wordt gedaan om mensen tot zegen te zijn en te helpen die geen mormoon zijn. De mormoonse kerk heeft sinds 1985 meer dan een miljard Amerikaanse dollars aan contanten en goederen uitgegeven om in 167 verschillende landen humanitaire hulp te verlenen. In veel van die landen wonen weinig tot geen mormonen, en in sommige wonen helemaal geen christenen. Momenteel zijn er over de hele wereld ruim 53 duizend mormoonse zendelingen werkzaam. Het doel van al hun werk is om mensen te helpen die geen mormoon zijn. Joseph Smith heeft gezegd dat we ‘de hongerigen moeten voeden, de naakten moeten kleden, voor de weduwen moeten zorgen, de tranen van de wezen moeten drogen, de behoeftigen moeten troosten, in deze kerk, of in een andere, of in geen een kerk.’

  • De humanitaire projecten waar ik aan meewerk, bevinden zich in Brazilië en Afrika. Ik heb in deze gebieden tien projecten gedaan, allemaal voor mensen die geen lid van de kerk zijn. Een van de belangrijkste leringen van de kerk is dat we mensen in nood moeten helpen. We kijken niet eens hoeveel leden er in zo’n gebied wonen. Als we zien dat mensen in een bepaald gebied hulp nodig hebben, helpen we hen, ongeacht hun geloofsovertuiging. Meer tonen

  • Nee! Leden van de mormoonse kerk doen buiten hun kerk ook veel aan dienstverlening. Ik heb ook aan enkele dienstverleningsprojecten meegewerkt. Ik heb een strand schoongemaakt, zieke buren bezocht, in een wijkcentrum geholpen, auto’s gratis gewassen en onkruid in een park gewied. Onkruid in een nationaal park wieden was een van mijn meest gedenkwaardige projecten. Het maakte niet uit hoe oud iemand was, zes of tachtig jaar, of welk beroep hij of zij had, alle kerkleden hielpen met dit project. De kinderen probeerden het voorbeeld van de volwassenen te volgen en de ouderen leerden de kinderen wat ze moesten doen. We waren tijdens het project allemaal eensgezind. Tijdens het dienstverleningsproject kwamen er mensen die in het park aan het fietsen waren naar ons toe om ons te bedanken. Uiteraard merkten sommigen niet op dat we aan het helpen waren. Maar het mooiste moment was wel toen het parkbeheer zei dat we veel bereikt hadden en een heel gemotiveerde en toegewijde groep waren. Ze hadden nog nooit een groep mensen gezien die zo hard werkten als wij. Ik ben er zeker van dat we dankzij dat dienstverleningsproject de mening van anderen veranderd hebben. Als lid van de Kerk van Christus behoren we ons volgens de leringen van de Heiland te gedragen. We zijn niet volmaakt, maar we doen er ten minste moeite voor. We zijn allemaal kinderen van God. We zijn allemaal broeders en zusters! We moeten leren liefhebben en dienen. Door dienstverlening worden we gelukkig, want we worden er dankbaar door en vergeten onszelf. Meer tonen

Geen resultaten