mormon.org Wereldwijd

Wat gebeurt er volgens mormonen met ons na de dood? Wat geloven mormonen aangaande een leven na de dood?

Officieel antwoord

De dood is niet het einde. De dood is eigenlijk een begin — een stap voorwaarts in het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. Net als iedereen zullen we op een dag overlijden. Onze geest sterft echter niet, maar gaat naar de geestenwereld, waar we blijven leren en vooruitgang maken en samen zijn met dierbaren die ook overleden zijn.

De dood is een noodzakelijke stap in uw vooruitgang, net als uw geboorte. Enige tijd na uw dood worden uw geest en uw lichaam herenigd — om nooit meer gescheiden te worden. Dat wordt de opstanding genoemd, die mogelijk is gemaakt door de dood en opstanding van Jezus Christus (zie 1 Korintiërs 15:20-22).

  • Wij geloven dat we bestonden voordat we naar de aarde kwamen, en dat, hoewel ons stoffelijk lichaam afsterft, onze geest voor eeuwig voort zal leven en uiteindelijk met een volmaakt stoffelijk lichaam herenigd zal worden. Ons leven op aarde is slechts een klein onderdeel van het plan. Op jonge leeftijd overleed mijn vader aan kanker, waarna ik regelmatig over de reden van ons bestaan nadacht. Nadat ik de leringen van de kerk bestudeerd had en om antwoord vroeg, werd het mij duidelijk dat er een reden is dat we geboren worden en sterven, en dat Christus een cruciale rol in dat plan speelt. Daar vond ik veel troost in. Meer tonen

Geen resultaten