mormon.org Wereldwijd

Waarom wordt er van mormonen verwacht dat ze tien procent van hun inkomen aan de kerk geven?

Officieel antwoord

Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft gezegd: ‘Onze voornaamste bron van inkomen is de oude wet van tiende. Er wordt van onze leden verwacht dat ze tien procent van hun inkomen betalen om het werk van de kerk te bevorderen. Het is opmerkelijk en geweldig dat ze dat ook doen. Tiende is niet zozeer een kwestie van geld, maar van geloof. Het is een voorrecht en een mogelijkheid, geen last. Onze leden geloven in het woord van God, zoals beschreven in het boek Maleachi, dat de Heer de vensters van de hemel zal openen en zoveel zegeningen zal uitstorten dat we niet voldoende ruimte zullen hebben om ze te ontvangen (Maleachi 3:8-10). Het getuigenis van de heiligen der laatste dagen over de hele wereld is ontroerend en aangrijpend ten aanzien van de wet van de Heer voor de financiering van zijn werk.’

  • Financieel gesproken worden de kerkgebouwen en de tempels ermee gefinancierd. Maar ik word er ook aan herinnerd dat alles wat ik heb ontvangen een zegen van onze hemelse Vader is. Meer tonen

  • Onze kerk lijkt op een grote familie. Het voelt niet alsof ik iets weggeef als mijn vrouw en kinderen geld uitgeven dat ik verdiend heb. Eerlijk gezegd voelt het meer alsof ik iets aan mezelf geef. We zijn een eenheid, een team. Zo is het ook in de kerk. We zijn een wereldwijde familie. Meer tonen

Geen resultaten