mormon.org Wereldwijd

Gelooft u echt dat er nu een levende profeet op aarde is, net als Mozes?

Officieel antwoord

God heeft in de loop van de geschiedenis profeten gekozen, zoals Noach, Abraham, Mozes en anderen om het evangelie te verkondigen en zijn kerk te leiden (Amos 3:7). Dat is nu niet anders. We hebben allemaal behoefte aan leiding in deze soms verwarrende wereld. Omdat God zijn kinderen liefheeft, blijft Hij ons van profeten voorzien. Joseph Smith (1803–1844) was de eerste profeet in onze bedeling. Russell M. Nelson is momenteel Gods profeet.

Net zoals God door middel van zijn profeet Mozes de Israëlieten uit de slavernij naar een betere plek leidde, leidt Hij zijn kinderen tegenwoordig naar een gelukkiger, vrediger leven als zij besluiten om zijn hedendaagse profeet te volgen. Wij nodigen u uit om te luisteren naar de woorden van de hedendaagse profeten en te overwegen hoe kennis van Gods wil uw leven ten goede kan komen.

  • Waarom niet? Waarom zou God niet meer door een profeet met ons communiceren zoals Hij dat vroeger deed? Hij is dezelfde God, toen, nu en voor eeuwig. Daarom is het niet meer dan logisch dat Hij ook nu een profeet op aarde heeft. Meer tonen

  • Ik vind het een grote troost dat er tegenwoordig een profeet is. In de tijd van de Bijbel waren er profeten zoals Mozes, Noach enz. God heeft ons net zo lief als de mensen in die tijd, dus het is logisch dat er nu ook een profeet is. De wereld verandert voortdurend; van de politiek tot sociale normen, van het klimaat tot en met opvattingen over gezondheid. Ik vind het een hele geruststelling te weten dat God profeten heeft geroepen om zijn kinderen te leiden. Daardoor kan het evangelie van Christus in deze veranderende wereld hetzelfde blijven. Ja, wij kunnen allemaal zelf antwoord krijgen op onze gebeden, maar een profeet van God is zijn spreekbuis voor de wereld. Meer tonen

Geen resultaten