mormon.org Wereldwijd

Waaraan schrijft u de groei van de kerk toe?

Officieel antwoord

Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft gezegd: ‘[Mensen] beschouwen deze kerk als een anker in deze wereld waarin de normen vervagen. Het gezin valt uiteen in Amerika en in de rest van de wereld. Wij leggen veel nadruk op het gezin. Dat spreekt veel mensen aan. Dat vinden ze fijn. Dat verwelkomen ze. Zij hebben hulp nodig en wij bieden die hulp.

‘Daarnaast geeft de kerk ons leven een doel […]. We beantwoorden de oude vragen zoals: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? De mens heeft deze belangrijke godsdienstige vragen door de eeuwen heen gesteld. Wij maken ze duidelijk wie ze zijn, zoons en dochters van God. Ik ben een kind van God. We hebben een lied dat daarover gaat. Dat geloven we. Het is een feit voor ons. Mensen vinden troost. Ze vinden gemoedsrust. Daar halen ze kracht uit.

‘En in de organisatie vinden ze gezelligheid. Ze sluiten vriendschap. We zijn een hele vriendelijke kerk. We zijn een hele gelukkige kerk. We zijn een gelukkig, voortvarend volk, en dat spreekt anderen aan.’

  • De kerk groeit dankzij de uitstorting van de Heilige Geest die getuigt tot wie de waarheid zoekt dat Jezus de Christus is, Joseph Smith zijn profeet en dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de ware kerk van Christus op de aarde is. De kerk groeit omdat we elkaar liefhebben en we Gods geboden onderhouden. De kerk groeit omdat we geloven dat ons gezin eeuwig kan zijn. Meer tonen

  • Volgens mij groeit de kerk zo hard omdat de waarheden gehoor vinden bij de mensen die oprecht naar antwoorden op zoek zijn. Als een man of vrouw de waarheid wil vinden, en er oprecht en onder gebed naar op zoek gaat, zal hij of zij die hier altijd vinden. Altijd. Dat is wellicht het verschil tussen mormonen en alle andere godsdiensten! Meer tonen

Geen resultaten