mormon.org Wereldwijd

Wat is mormonisme? Of wat geloven mormonen?

Officieel antwoord

Toen Jezus Christus op aarde leefde, stichtte Hij zijn kerk zodat alle mensen zijn evangelie konden ontvangen en op een dag bij God, onze hemelse Vader, konden terugkeren. Na de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus bleven zijn apostelen door middel van de Heilige Geest openbaring ontvangen om het werk van zijn kerk te leiden. Maar nadat zij waren gedood, veranderden de mensen de leringen van de kerk die Hij had gesticht. Hoewel er veel goede mensen waren en bepaalde waarheden standhielden, leidde deze afval, deze algemene afkeer van de waarheid, tot de verwijdering van de kerk van de aarde (2 Tessalonicenzen 2:1-3; Handelingen 20:29-30). De apostel Petrus profeteerde dat Jezus vóór zijn wederkomst zijn kerk zou herstellen (zie Handelingen 3:19-21).

In 1820 begon Jezus Christus met de volledige herstelling van zijn kerk door middel van de profeet Joseph Smith. De kerk is nu uitgegroeid tot een organisatie met ruim 14 miljoen leden. De kerk heeft dezelfde leringen en fundamentele organisatie als de kerk die Jezus in de tijd van het Nieuwe Testament had gesticht.

  • Wij geloven dat er door de eeuwen heen belangrijke delen van het evangelie verloren zijn geraakt, en dat die tussen 1819 en nu door openbaring bij monde van de profeet Joseph Smith zijn hersteld. Wij geloven dat God bij monde van zijn profeten en door de Heilige Geest nog steeds waarheid openbaart. Om de meest overvloedige zegeningen voor het mensdom te verkrijgen, is het van essentieel belang dat we die waarheid ontdekken en ernaar handelen. Meer tonen

Geen resultaten