mormon.org Wereldwijd

Hoe kunnen wij ons geloof in Jezus Christus vergroten?

Officieel antwoord

De profeet Alma uit het Boek van Mormon heeft geloof met een zaadje vergeleken. Als je een zaadje plant en verzorgt, zal het, als het een goed zaadje is, groeien en uiteindelijk vrucht dragen (Alma 32:28-43). Datzelfde geldt voor ons geloof. Als wij de geboden van God onderhouden, zijn woord bestuderen en een verlangen hebben om in Christus te geloven, zal ons geloof bij ons van binnen groeien.

  • Geloof in Hem. Ik heb geleerd dat onze Heiland ons zo veel belooft, en dat wij moeten geloven dat Hij zijn beloften waar kan maken. Als we eenmaal op Hem leren vertrouwen, krijgen we steeds meer geloof doordat we zijn beloften in ons leven in vervulling zien gaan. Meer tonen

  • Ik ben een bekeerling, dus in mijn geval ging het om studeren, bidden en toepassen. Ik leerde dat kennis aan geloof voorafgaat, dus om meer geloof in mijn Heiland te krijgen, moest ik Hem leren kennen. En dat deed ik door Schriftstudie en gebed. Ik hou echt van de uitspraak ‘Toegepaste kennis is macht’. Dus toen ik meer kennis kreeg, moest ik er iets mee doen. Toen ik probeerde zijn voorbeeld te volgen en zijn leringen na te leven, werd mijn geloof in de Heiland versterkt. Het is een eenvoudig proces, maar het werkt. U hoeft mij niet te geloven, probeer het zelf maar. Meer tonen

  • Ik geloof dat wij elke keer dat wij zijn wil volgen ons geloof in Christus vergroten. Het is zo makkelijk! Wij doen wat goed is en wij voelen onmiddellijk vreugde of vrede! Wat kunnen wij nog meer verwachten als antwoord? Net zoals de Redder Zelf onderwees: ‘Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek’. Ik, Vivian Muñoz, weet dat de Heer nooit vanuit Zichzelf sprak! Hij is de Christus, de zoon van de levende God, onze Heer en onze Redder, en elke keer ik zijn wil doe en een oprechte en trouwe vrouw ben, ervaar ik opnieuw de krachtige belofte die Hij ons doet: wij zullen weten of Hij daadwerkelijk is wie Hij zegt te zijn! En ik voel opnieuw dat het waar is! Meer tonen

Geen resultaten