mormon.org Wereldwijd

Kunnen man en vrouw voor eeuwig samen zijn? Geloven mormonen dat het gezin voor eeuwig samen in de hemel zal leven?

Officieel antwoord

Familiebanden kunnen eeuwig duren — ze zijn niet alleen voor dit leven.

Net als we door onze omgang met familieleden soms de grootste vreugde hebben, kan het verlies van een dierbaar familielid ons grootste verdriet betekenen.

Jezus Christus heeft zijn discipelen de bevoegdheid gegeven om gezinnen voor eeuwig te verzegelen: ‘Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen’ (Matteüs 16:19).

De dood hoeft niet het einde van onze band met onze dierbaren te betekenen. De Heer heeft aan Joseph Smith geopenbaard: ‘Dezelfde betrekkingen die hier onder ons bestaan, zullen ook daar [in de eeuwigheid] onder ons bestaan, maar zullen dan gepaard gaan met eeuwige heerlijkheid’ (Leer en Verbonden 130:2).

Familieleden die de verzoening van Jezus Christus aanvaarden en zijn voorbeeld volgen, kunnen altijd bij elkaar blijven door de heilige verordeningen die in Gods heilige tempel verricht worden. Door deze verordeningen worden man en vrouw voor eeuwig aan elkaar verzegeld en worden kinderen aan hun ouders verzegeld. (Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’)

  • Absoluut! Deze wonderbaarlijke belofte is een van de grootste zegeningen die we hebben. Gezinsleden kunnen door de macht van het juiste priesterschapsgezag voor tijd en alle eeuwigheid aan elkaar verzegeld worden. We ontvangen deze zegening in de tempel. Ik ben gelukkig omdat ik weet dat mijn gezin eeuwig is en mijn hemelse Vader aan het hoofd van mijn gezin staat. Meer tonen

  • Mijn gezin is het mooiste wat God me in dit leven gegeven heeft, en God maakt het mogelijk dat we die band na dit leven in de eeuwigheid ontwikkelen. Want zij zullen ‘tronen, koninkrijken, prinsdommen en machten, heerschappijen en alle hoogten en diepten beërven’ (LV 132:19). Meer tonen

  • In juli 2010 overleed mijn vader. Hij had zijn hele leven gezondheidsproblemen, waar hij lichamelijk door beperkt werd. Hij liet zich dopen op de dag voordat hij vertrok naar Vietnam, waar hij in de oorlog gewond raakte en veel ziekten opliep. Hij putte kracht uit zijn geloof in zijn godsdienst, omdat hij daardoor wist dat hij zelfs in het hiernamaals bij zijn gezin kon zijn. Mormonen weten door hedendaagse openbaring dat huwelijk en gezin eeuwig kunnen zijn. Als we hier op aarde de geboden naleven, blijven we als beloning in de hemel voor eeuwig bij elkaar. Omdat ik wist dat het gezin eeuwig is, kon ik beter met de dood van mijn vader omgaan. Ik wist dat het gezin eeuwig is en dat ik mijn vader zou weerzien als ik in overeenstemming met de geboden van het evangelie zou leven. Door die kennis vond ik gemoedsrust, want ik wist dat mijn vader zou opstaan en dat hij een volmaakt lichaam zou hebben. Veel mensen begrijpen niet dat het gezin eeuwig is. Zonder die kennis is het moeilijker om iemands overlijden te verwerken. Door het plan van heil en geluk weten we dat er leven na de dood is. Het gezin is eeuwig. Meer tonen

  • Ja — ik geloof dat een man, een vrouw en hun gezin eeuwig samen kunnen zijn. Een van de grootste zegeningen is de kennis dat als ik me gedraag volgens de beloften aan mijn hemelse Vader, ik de zegen zal ontvangen om voor eeuwig bij mijn gezin te zijn. De kennis van de eeuwige aard van het gezin is een van de belangrijkste waarheden van het evangelie. Elke beslissing die ik neem, wordt erdoor beïnvloed en biedt een uniek en waardevol perspectief op het leven. Ik probeer dagelijks mijn relatie met mijn familieleden te verbeteren, omdat ik ze liefheb en weet dat als we samen de beproevingen van het leven doorstaan, onze geestelijke band sterker zal worden. Ik kan me geen hemel voorstellen waarin ik niet samen ben met de belangrijkste mensen in mijn aardse leven. Meer tonen

Geen resultaten