mormon.org Wereldwijd

Wat is het priesterschap?

Officieel antwoord

Het priesterschap is het gezag om in de naam van God te handelen. Hetzelfde priesterschapsgezag dat in de oorspronkelijke kerk van Jezus Christus bestond, is tegenwoordig in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te vinden. De kerk wordt met dit gezag geleid en bestuurd.

Alle mannelijke leden van de kerk die er klaar voor zijn, ontvangen het priesterschap om de kerk te leiden en de kinderen van onze hemelse Vader te dienen. Een man die het priesterschap draagt, kan op verschillende manieren dienen:

  • Kerkgemeenten van de kerk leiden
  • De verordeningen van de kerk verrichten, zoals de doop
  • De zieken zalven

God verwacht van hen die zijn heilig priesterschap dragen dat zij het voorbeeld van Jezus Christus volgen en anderen liefdevol en vriendelijk dienen.

  • Het priesterschap is Gods macht die aan de mens is gedelegeerd. Het is de macht om in Gods naam te handelen voor het welzijn van zijn kinderen. Het is de macht om wonderen tot stand te brengen. Eenvoudig gezegd is het de macht om je medemens te dienen, in sommige gevallen op manieren die je eigen vermogens te boven gaan. Om het priesterschap te gebruiken, moeten je verlangens en handelingen in overeenstemming zijn met de wil van God. Het priesterschap is tot 1978 niet aan zwarte leden verleend, wat in de loop der tijd een erg controversieel onderwerp was geworden. Als zwarte mormoon is het mijn mening — en ik zeg nadrukkelijk mening — dat ik echt niet weet waarom God het niet aan zwarte mensen verleende. In het Boek van Mormon staat een tekst die luidt: ‘Gelooft in God; gelooft dat Hij bestaat, en dat Hij alle dingen heeft geschapen, zowel in de hemel als op aarde; gelooft dat Hij alle wijsheid en alle macht bezit, zowel in de hemel als op aarde; gelooft dat de mens niet alle dingen doorgrondt die de Heer kan doorgronden’ (Mosiah 4:9). Die tekst betekent dat de mens niet alles kan begrijpen. We hebben niet hetzelfde begrip als God. We kunnen alleen maar op Hem vertrouwen. Ik weet dat het evangelie van Jezus Christus waar is, niet omdat iemand me daarvan heeft overtuigd of het me heeft opgedrongen, maar omdat ik het zelf aan God heb gevraagd. Wat de Heer verder ook wil dat ik geloof, vind ik prima, want Hij weet beslist meer dan ik. Meer tonen

Geen resultaten