mormon.org Wereldwijd

Wie zijn de mormonen?

Officieel antwoord

Mormonen zijn lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die in 1830 is georganiseerd. In 2012 had de kerk zo’n veertien miljoen leden over de hele wereld. De hoofdzetel van de kerk bevindt zich in Salt Lake City (Utah, VS). Mormonen geloven in de Bijbel en in de leringen van Jezus die in openbaringen aan hedendaagse apostelen en profeten zijn gegeven. Mormonen geloven dat hun kerk dezelfde is als de oorspronkelijke kerk die Jezus stichtte toen Hij op aarde leefde (zie Efeziërs 2:19-20, 4:11-14). De naam ‘mormoon’ is een bijnaam omdat de kerk in het Boek van Mormon gelooft (oude Schriftuur die geopenbaard is aan en opgeschreven is door profeten in Amerika in de tijd dat de Bijbel in de oude wereld werd geschreven).

  • Als journaliste vroeg men mij in New York City vaak welke rol mijn godsdienst in mijn leven speelde. Ik zei tot mijn genoegen — en dat zeg ik nu nog steeds — dat mormonen gelovige en dienstbare mensen zijn die een goed leven leiden doordat ze het goede proberen te kiezen. Wij zijn een optimistisch volk. Wij geloven in hard werken. Wij houden van ons gezin en hebben een eeuwig perspectief, wat ons hoop en gemoedsrust geeft. Meer tonen

  • Als ik in de Verenigde Staten naar kunsttentoonstellingen reis, zeggen mensen meer dan eens tegen me: ‘Je ziet er niet uit als een mormoon.’ Ik weet niet zeker hoe mormonen eruit moeten zien. Dan gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd: Ben ik te klein? Zijn mijn turquoise leren laarzen te veel? Moet ik proberen ernstiger te zijn? De mormonen die ik ken, zien er allemaal anders uit. Het is niet onze kleding die we gemeen hebben, of de manier waarop we zijn opgevoed, maar onze geloofsovertuiging. We hebben een gezamenlijk doel: een christelijk leven leiden. Meer tonen

Geen resultaten