mormon.org Wereldwijd

Beschouwen mormonen de Bijbel als heilige Schriftuur en het woord van God?

Officieel antwoord

Mormonen geloven, respecteren en koesteren de Bijbel. We beschouwen het boek als een krachtig, belangrijk en heilig verslag dat als fundament van het christendom dient. De Bijbel staat vol met geschiedenis, leerstellingen, verhalen, toespraken en getuigenissen, die allemaal getuigen dat Jezus Christus de Zoon van onze hemelse Vader is. De Bijbel is het woord van God en is afkomstig uit de geschriften van heilige mannen van God die door de Heilige Geest gedreven werden (zie 2 Petrus 1:20-21). Door hetzelfde proces hebben we aanvullende heilige Schriftuur, zoals het Boek van Mormon, dat de Bijbel bekrachtigt en verheft.

  • We geloven in de Bijbel. We lezen het boek, we prediken eruit en we proberen de leringen erin na te volgen. Wij geloven ook in het Boek van Mormon, dat eveneens een testament van Jezus Christus is. Het Boek van Mormon gaat hand in hand met de Bijbel. Beide boeken vullen elkaar aan. Ik beschouw het Boek van Mormon als een voortzetting van ‘het verhaal’. Het gaat over een volk op een heel ander werelddeel en over het bezoek van Christus aan hen NA zijn opstanding. Het is de moeite van het lezen waard! Lees het samen met de Bijbel en laat ze naar elkaar verwijzen. Het is een geweldige geestelijke ervaring die u zal verlichten! Meer tonen

Geen resultaten