mormon.org Wereldwijd

Waarover praten de mormoonse zendelingen als ze op bezoek komen?

Officieel antwoord

De zendelingen brengen een boodschap over Jezus Christus en over de verzoening die Hij voor alle mensen tot stand heeft gebracht. Ze vertellen over het grote heilsplan van onze hemelse Vader, waardoor alle mensen de kans krijgen om bij Hem terug te keren.

  • Meer tonen

  • Als de zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen u bezoeken, vertellen ze u over de waarheden van het heilsplan. U komt te weten wat het doel van het leven is, en hoe u naar uw hemelse Vader kunt terugkeren en met uw dierbaren in een toestand van eeuwig geluk kunt leven. Door hun vragen te stellen, begrijpt u beter hoe u het evangelie van Jezus Christus kunt naleven en door gehoorzaamheid aan Gods wetten alle zegeningen ervan kunt ontvangen. Ze zullen u over de herstelling van het evangelie en de kerk van Jezus Christus vertellen. Als u met een gebed in uw hart naar hen luistert, zorgen ze voor een fijne Geest van geluk en liefde in huis. Ze zullen u vertellen waarom we geloven dat het gezin eeuwig is. Ik had het voorrecht om op een voltijdzending naar Parijs (Frankrijk) te gaan. Dat waren de beste twee jaar van mijn leven. Ik ben veel mensen tegengekomen waar ik nu een eeuwige band mee heb, en met wie ik dingen heb meegemaakt waar ik een betere man, echtgenoot, vader, burger en werknemer door ben geworden. Ik beloof u dat u opgebouwd wordt als u deze jonge dienstknechten van de Heer bij u thuis uitnodigt. Meer tonen

  • De zendelingen zullen u uitleggen dat u een dierbare hemelse Vader hebt die u liefheeft en een plan voor u en uw familieleden heeft zodat u voor eeuwig bij Hem kunt wonen. Ze leren u dat het evangelie dat Jezus Christus op aarde heeft gevestigd in deze laatste dagen is hersteld. Meer tonen

Geen resultaten