mormon.org Wereldwijd

Waarom is het gezin zo belangrijk voor mormonen?

Officieel antwoord

Veel van de groei die we in dit leven doormaken, vindt plaats in ons gezin.

In ons gezin leren we van elkaar en hebben we elkaar lief. We dienen en onderwijzen elkaar. Wij delen vreugde en verdriet. Gezinsbanden kunnen moeilijke momenten opleveren, maar ze kunnen ons ook kracht en veel geluk brengen.

Het gezin staat centraal in Gods plan voor zijn kinderen. Het is ook de centrale eenheid van de samenleving en de plek om kinderen op aarde te brengen, waar ze liefde ontvangen, opgevoed worden en in waarheid en rechtschapenheid worden onderricht (zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’).

We kunnen weliswaar niet kiezen onder welke omstandigheden we geboren worden, maar we kunnen er wél voor kiezen om ons gezin sterker en gelukkiger te maken. We kunnen terugkeren in de tegenwoordigheid van God om daar voor eeuwig als gezin verenigd te zijn.

  • Het gezin is de basiseenheid waar de structuur van de samenleving op gebouwd is, zowel hier op aarde als in de eeuwigheid. Een kind kan op vele manieren naar geluk zoeken, maar vindt het hoogstwaarschijnlijk als het gezin op de volheid van het evangelie gebaseerd is. Daarom hebben kinderen recht op een vader en moeder die volkomen toegewijd aan hen en aan elkaar zijn. Meer tonen

  • Ik begrijp maar niet waarom er niet in elke godsdienst geleerd wordt hoe belangrijk het gezin is. Ik werk met gezinnen waarin de kinderen of de ouders ernstig beschadigd zijn. Gezinsleden hebben een goddelijke band met elkaar die je gewoon niet kunt negeren. Ik voel me gezegend omdat ik weet dat mijn gezin en ik voor elkaar klaarstaan. Mijn vrouw en ik zijn gezegend met liefde voor elkaar, en voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook steunen veel andere familieleden ons, zoals broers, zussen, tantes, ooms, neven en nichten. Het gezin is geweldig en eeuwig. Meer tonen

Geen resultaten